2017-08-17

Zarządzenie w spr. trybu udostępniania
inf. publ. w UM O-cy i opłat

176/VII/2017 07.08.2017 w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy oraz wysokości opłat