Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przebudowa sieci wod.,sanitarnej,kan.deszczowej wraz z bud.przyłączy,
Przebudowa sieci wod.,sanitarnej,kan.deszczowej wraz z
bud.przyłączy, ul.Woj.Polskiego - zakończenie
28.07.2015 więcej
Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa, ul. Spacerowa
Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa,
ul. Spacerowa w Oleśnicy - DECYZJA
28.07.2015 więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oświetleniem,ul. Wiejska w Oleśni
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oświetleniem,ul. Wiejska w
Oleśnicy - DECYZJA
28.07.2015 więcej
Rozbudowa parkingu przy ul. Wałowej w Oleśnicy
Rozbudowa parkingu przy ul. Wałowej w Oleśnicy
28.07.2015 więcej
Przebudowa sieci wod., sanitarnej, kan.deszczowej wraz z budową przyłą
Przebudowa sieci wod., sanitarnej, kan.deszczowej wraz z budową
przyłączy, ul. Wojska Polskiego
28.07.2015 więcej
Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa, ul. Spac
Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa,
ul. Spacerowa w Oleśnicy - zakończenie
28.07.2015 więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oświetleniem,ul. Wiejska w Oleśni
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oświetleniem,ul. Wiejska w
Oleśnicy - zakończenie
28.07.2015 więcej
Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa, ul. Spac
Zmiana dec. nr 10/2014 CP na rozbudowę siedziby Nadleśnictwa,
ul. Spacerowa w Oleśnicy
28.07.2015 więcej
Rozbudowa z modernizacją istn. instalacji odpylania spalin, ul. Ciepła
Rozbudowa z modernizacją istn. instalacji odpylania spalin, ul.
Ciepła - DECYZJA
28.07.2015 więcej
Budowa kan. deszczowej, chodnika, miejsc postojowych, oświetlenia,ul.
Budowa kan. deszczowej, chodnika, miejsc postojowych,
oświetlenia,ul. Kochanowskiego - DECYZJA
28.07.2015 więcej