2015-10-16

Miejska Rada Działalności Pożytku
Publicznego w Oleśnicy

O Radzie

 

13 maja 2015 roku Burmistrz Miasta Oleśnicy powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego  - kadencja 2015-2017.

 

W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (5 osób wyłonionych w wyborach), dwóch przedstawicieli Rady Miasta Oleśnicy oraz dwóch reprezentantów Burmistrza Miasta Oleśnicy. Łącznie 9 osób.
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Burmistrza Oleśnicy. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Do jej zadań należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Kadencja rady trwa 2 lata.

 

Przedstawiciele Burmistrza Miasta Oleśnicy:

1. Marcin Krawczyk - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego

2. Karolina Jaworska - Inspektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Adelina Jarmuszewicz - Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin "Warto pomagać"

2. Barbara Krzemińska - Stowarzyszenie Samodzielna Inicjatywa Młodzieży

3. Edyta Ewa Nowacka - Fundacja na rzecz ochrony i promocji zdrowia w Powiecie Oleśnickim

4. Anna Pilarek - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Oleśnicy

5. Sylwia Wawrzyńska - Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Oleśnicy

 

Przedstawiciele Rady Miasta Oleśnicy:

1. Tadeusz Żółkiewski

2. Marcin Karczewicz

 

Prezydium:

Przewodniczący: Sylwia Wawrzyńska

Zastępca przewodniczącego: Anna Pilarek

Sekretarz: Karolina Jaworska

 

Kontakt e-mail do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

rppolesnica1@gmail.com