Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie
Edukacja zapobiegania bezdomności zwierząt i chipowanie psów
31.08.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich
18.04.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w
szczególności dzieci i młodzieży
22.02.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt
22.11.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym
22.11.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie działalności edukacyjnej oraz wypoczynku w czasie
ferii zimowych
22.11.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie rozwoju sportu (na podst. Uchwały Rady Miasta
Oleśnicy)
22.11.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
22.11.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania bezdomności
psów, poprzez skuteczną adopcję
08.07.2016 więcej