Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Oleśnicy
Budowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w zabudowie
wolnostojącej na dz. nr 9/25 i 9/26 AM-53 obręb Oleśnica przy
ul. Kwiatkowskiego w Oleśnicy - postanowienia i zakończenie
01.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Oleśnicy
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień z właściwymi organami
projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy -
dz. nr 9/25 i 9/26 AM-53 obręb Oleśnica przy ul. Kwiatkowskiego
07.11.2017 więcej
123