Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
08.03.2017 więcej
Zespół Rewitalizacji
Zespół Rewitalizacji
16.03.2017 więcej
Rozbudowa drogi ul. Maczka - obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
Rozbudowa drogi ul. Maczka - obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
15.03.2017 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
Realizacja projektu w ramach RPOWD 2014-2020
23.02.2017 więcej
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
16.02.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
08.02.2017 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Oleśnica”
02.02.2017 więcej
Opiniowanie projektu uchwały
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oleśnica na 2017
rok
31.01.2017 więcej