Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
Realizacja projektu w ramach RPOWD 2014-2020
23.02.2017 więcej
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
16.02.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
08.02.2017 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Oleśnica”
02.02.2017 więcej
Opiniowanie projektu uchwały
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oleśnica na 2017
rok
31.01.2017 więcej
26.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - budowa wiaduktu drogowego ul. Moniuszki
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - budowa wiaduktu
drogowego ul. Moniuszki
11.01.2017 więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oleśnica”
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Oleśnicy o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu „Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Miasta Oleśnica”
05.01.2017 więcej
Informacja o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji- aktualizacja
Informacja o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji-
aktualizacja
08.12.2016 więcej