Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wyniki - Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2017/2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00
EURO NETTO
20.10.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie - opracowanie koncepcji pomnika przy Pl. Zwycięstwa
Ogłoszenie o konkursie - opracowanie koncepcji pomnika przy Pl.
Zwycięstwa
23.02.2017 więcej
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Dostawa suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie
Oleśnicy w 2017 r.
19.01.2017 więcej
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Obsługa szaletu miejskiego przy ul. Sinapiusa w Oleśnicy,
toalety publicznej w Oleśnicy przy ul. Spacerowej oraz toalety
publicznej w Oleśnicy przy ul. Bocianiej w 2017 r.
13.01.2017 więcej
Ponowne - Sprzątanie ulic i placów powiatowych w Oleśnicy w 2017 r.
Sprzątanie ulic i placów powiatowych położonych na
terenie miasta Oleśnica oraz zbieranie, transport i
unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części w 2017 r.
02.01.2017 więcej
123