Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie - opracowanie koncepcji pomnika przy Pl. Zwycięstwa
Ogłoszenie o konkursie - opracowanie koncepcji pomnika przy Pl.
Zwycięstwa
23.02.2017 więcej
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Dostawa suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie
Oleśnicy w 2017 r.
19.01.2017 więcej
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Obsługa szaletu miejskiego przy ul. Sinapiusa w Oleśnicy,
toalety publicznej w Oleśnicy przy ul. Spacerowej oraz toalety
publicznej w Oleśnicy przy ul. Bocianiej w 2017 r.
13.01.2017 więcej
Ponowne - Sprzątanie ulic i placów powiatowych w Oleśnicy w 2017 r.
Sprzątanie ulic i placów powiatowych położonych na
terenie miasta Oleśnica oraz zbieranie, transport i
unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części w 2017 r.
02.01.2017 więcej
Sprzątanie ulic i placów powiatowych w Oleśnicy w 2017 r.
Sprzątanie ulic i placów powiatowych położonych na terenie
miasta Oleśnica oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie
zwłok zwierząt lub ich części w 2017 r.
22.12.2016 więcej
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z Oleśnicy w roku 2017
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z Oleśnicy oraz
objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku
2017
07.12.2016 więcej
Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2016/2017
Wynajem dekoracji świątecznej 2016/2017 - zmiana zakresu od
25.10.2016r.
21.10.2016 więcej
123