2015-07-26

Radni Miasta Oleśnicy VII kadencji
(2014-2018)

 

Radni Miasta Oleśnicy: 

1. Wiesław Piechówka - Przewodniczący Rady Miasta, e-mail: w.piechowka@um.olesnica.pl
 
2. Tadeusz Żółkiewski - Wiceprzewodnioczący Rady Miasta, e-mail: t.zolkiewski@um.olesnica.pl
 
3. Wojciech Bartnik - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, email: w.bartnik@um.olesnica.pl 
 
4. Paweł Bielański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, e-mail: p.bielanski@um.olesnica.pl
 
5. Damian Siedlecki - Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych, e-mail: d.siedlecki@um.olesnica.pl
 
6. Beata Krzesińska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, e-mail: b.krzesinska@um.olesnica.pl
 
7. Zbigniew Nagórny - Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, e-mail: z.nagorny@um.olesnica.pl, 
 
8. Adam Wójcik - Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji, e-mial: a.wojcik@um.olesnica.pl
 
9. Jacek Malczewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, e-mail: j.malczewski@um.olesnica.pl
 
10. Wojciech Brym, email: w.brym@um.olesnica.pl

11. Aleksander Chrzanowski, email: a.chrzanowski@um.olesnica.pl

12. Marcin Ilski, email: m.ilski@um.olesnica.pl
 
13. Marcin Karczewicz, email: m.karczewicz@um.olesnica.pl
 
14. Małgorzata Lipska, email: m.lipska@um.olesnica.pl, nr tel. 600 89 89 61 (w godz. 10:00 - 19.00)
 
15. Piotr Pawłowski, email: p.pawlowski@um.olesnica.pl

16. Robert Sarna

17. Grażyna Siednienko, email: g.siednienko@um.olesnica.pl

18. Józefa Stefani, email: j.stefani@um.olesnica.pl

19. Janina Szczuraszek, email: j.szczuraszek@um.olesnica.pl

20. Grzegorz Żyła, email: g.zyla@um.olesnica.pl
 
21. Bożena Stachurska, email: b.stachurska@um.olesnica.pl