Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wyniki ankiety dot. mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
Wyniki ankiety dot. mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka
Oleśnica
24.07.2017 więcej
Obwieszczenie - przystąpienie do mpzp Ogrodowa, Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia mpzp Ogrodowa,
Spokojna, Łąkowa i rzeka Oleśnica
13.06.2017 więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Oleśnicy
17.05.2017 więcej
Zespół Rewitalizacji
Zespół Rewitalizacji
16.03.2017 więcej
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
16.02.2017 więcej
Powtórne wyłożenie - projekt mpzp dla obszaru położonego w Rynku
Projekt mpzp dla obszaru położonego w Rynku w Oleśnicy wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
14.12.2016 więcej
Informacja o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji- aktualizacja
Informacja o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji-
aktualizacja
08.12.2016 więcej
Informacja o przyjęciu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica- aktualizacja"
Informacja o przyjęciu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Oleśnica- aktualizacja"
05.09.2016 więcej
Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica
Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica
03.08.2016 więcej
Wyłożenie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica- konsultacje
Wyłożenie projektu aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Oleśnica- konsultacje
12.07.2016 więcej
123