2020-01-22

2020 - Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 266/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.12.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność |Miasta Oleśnicy - garażu nr 28 przy ul. Stefana Żeromskiego 3A

Zarządzenie Nr 265/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.12.2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta Oleśnicy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 264/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.12.2020 r. w sprawie obniżenia czynszu za dzierżawę gruntu wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej przez Marcin i Rafał Kownaccy Spółka Jawna działalności gospodarczej wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości GMO

Zarządzenie Nr 263/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przyznania II transzy nagrody rocznej dla Dyrektora MOKiS w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 262/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przyznania II transzy nagrody rocznej dla Dyrektora OBP im.M.Reja

Zarządzenie Nr 261/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 260/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 259/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.12.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasta Oleśnicy


Zarządzenie Nr 258/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 257/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.12.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kilińskiego 15A/4

Zarządzenie Nr 256/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w roku 2021

Zarządzenie Nr 255/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.12.2020 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy – Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Spółka z o.o. w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 254/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Zarządzenie Nr 253/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 252/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.12.2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Oleśnicy – Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Spółki z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 251/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie Nr 250/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 249/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 248/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Truskawkowa 9

Zarządzenie Nr 247/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Oleśnica oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zarządzenie Nr 246/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.12.2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki ograniczoną odpowiedzialnościąz ZZO Olszowa

Zarządzenie Nr 245/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 244/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Diamentowa 28

Zarządzenie Nr 243/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Słonecznikowa 11E

Zarządzenie Nr 242/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Słonecznikowa 11D

Zarządzenie Nr 241/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Słonecznikowa 11C

Zarządzenie Nr 240/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Słonecznikowa 11B

Zarządzenie Nr 239/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Słonecznikowa 11A

Zarządzenie Nr 238/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Słonecznikowa 11

Zarządzenie Nr 237/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łużyckiej
18/16
Zarządzenie Nr 236/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łużyckiej 9/8

Zarządzenie Nr 235/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. J.Sinapiusa 13a/3 i 13b/7

Zarządzenie Nr 234/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 3/15

Zarządzenie Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lwowskiej 18/6

Zarządzenie Nr 232/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. A.Krajowej 7/7

Zarządzenie Nr 231/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. A.Krajowej 13/3

Zarządzenie Nr 230/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Poniatowskiego 2B/8

Zarządzenie Nr 229/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Cieszyńskiego 2/3

Zarządzenie Nr 228/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 18/3

Zarządzenie Nr 227/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.11.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 226/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wileńska 35D

Zarządzenie Nr 225/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul.Szmaragdowa 16, 16A

Zarządzenie Nr 224/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rubinowa 15, 15A

Zarządzenie Nr 223/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego -ul. Walasiewicz-Olson Stanisławy nr 5, nr 5A, nr 5B, nr 5C, nr 5D, nr 5E, nr 5F, nr 5G, nr 5H, nr 5I, nr 5J.

Zarządzenie Nr 221/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 220/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.11.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 219/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Przemysłowa 3A

Zarządzenie Nr 218/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.11.2020 r. w sprawie zmiany numeracji porządkowej i nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 217/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.11.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul.Bursztynowa 18

Zarządzenie Nr 216/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.11.2020 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego celem realizacji projektu pn.: „Intensyfikacja rozwoju e-usług w oparciu o modernizację systemu informatycznego jednostek budżetowych Gminy Miasto Oleśnica: e-Urząd IV etap”

Zarządzenie Nr 215/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.11.2020 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy - Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Zarządzenie Nr 214/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.11.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 213/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 212/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Miasto Oleśnica w lokalu nr 12 wydzielonym w części wspólnej nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Jana Kochanowskiego 1.

Zarządzenie Nr 211/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy w konkursie o akredytację w ramach programu Erasmus Plus na lata 2021-2027 - Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach konkursu

Zarządzenie Nr 210/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 209/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie współwłasności części przedpokoju oraz części pomieszczenia przynależnego wchodzących dotychczas w skład lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 11

Zarządzenie Nr 208VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zarządzenie Nr 207/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wileńska 35, 25A, 35B, 35C

Zarządzenie Nr 206/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.10.2020 r. w sprawie określenia terminu zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 205/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu informacji niejawnych i wykazu stanowisk dopuszczonych do tych informacji, instrukcji w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Miasta Oleśnicy oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

Zarządzenie Nr 204/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.10.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Bursztynowa 20

Zarządzenie Nr 203/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.10.2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez GMO

Zarządzenie Nr 202/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 200/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.10.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 199/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora do prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydz. DG w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 198/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. Komunikacji Społecznej w SKS w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 197/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 196/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.09.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rubinowa 17

Zarządzenie Nr 195/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. W.Polskiego 18e/10

Zarządzenie Nr 194/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. G.Narutowicza 3/1

Zarządzenie Nr 193/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 25/1 i 25/4

Zarządzenie Nr 192/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. M.Reja 8/3

Zarządzenie Nr 191/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Rzemieślniczej 7/2

Zarządzenie Nr 190/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Wrocławskiej 5/8

Zarządzenie Nr 189/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 14/10

Zarządzenie Nr 188/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Bratniej 1/2

Zarządzenie Nr 187/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 186/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. J.Sinapiusa 10/20

Zarządzenie Nr 185/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Zamkowej 7/5

Zarządzenie Nr 184/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. 11 Listopada 5/2

Zarządzenie Nr 183/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy do Programu Erasmus+ prowadzonego w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Zarządzenie Nr 182/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie Nr 181/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.09.2020 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019 rok Dyrektorowi MOKiS w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 180/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.09.2020 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019 rok Dyrektorowi OBP im. M.Reja

Zarządzenie Nr 179/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.09.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 178/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.09.2020 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki GMO - Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Sp. z o.o. w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 177/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.09.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Agatowa 19 i 19A

Zarządzenie Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.09.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa 4

Zarządzenie Nr 175/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.09.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Agatowa 15 i 15A

Zarządzenie Nr 174/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.09.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Agatowa 17 i 17A

Zarządzenie Nr 173/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.09.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Dobroszycka 15E

Zarządzenie Nr 172/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności części wspólnej nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. M.Reja 6

Zarządzenie Nr 171/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 6

Zarządzenie Nr 170/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Tołstoja 20/3

Zarządzenie Nr 169/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. M.Reja 8/5

Zarządzenie Nr 168/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Otwartej 5/12

Zarządzenie Nr 167/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Tołstoja 18/6

Zarządzenie Nr 166/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. M.Reja 9/3

Zarządzenie Nr 165/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. M.Reja 15/8

Zarządzenie Nr 164/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 18d/5

Zarządzenie Nr 163/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Matejki 22/8

Zarządzenie Nr 162/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą "Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r."

Zarządzenie Nr 160/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/IV/2003 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.07.2003 r. w sprawie wprowadzenia identyfikatorów upoważniających na wjazd pojazdu w obręb Rynku

Zarządzenie Nr 159/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - nieruchomość gruntową przy ul. Leśnej, obr. Oleśnica

Zarządzenie Nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.08.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokalu mieszkalnego przy ul. ks. J. Poniatowskiego 6sa/3

Zarządzenie Nr 157/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy -nieruchomość gruntową przy ul. Rzepakowej 8, obr. Lucień

Zarządzenie Nr 156/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.08.2020 r. w sprawie ustanowienia prawa odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 155/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.08.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Poprzeczna nr 15A

Zarządzenie Nr 154/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.08.2020 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2019/2020 przyznanych dla uczniów szkół podstawowych, pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Oleśnica, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 153/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.08.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 152/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.08.2020 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 151/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.08.2020 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 150/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.08..2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Oleśnicy partnerskiego programu wsparcia lokalnych przedsiębiorców pn.:"Lokalna Karta Płatnicza"

Zarządzenie Nr 149/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 148/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 147/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 146/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.08.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa nr 15

Zarządzenie Nr 145/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.08.2020 r. w sprawie przedstawienia radzie Miasta Oleśnicy i RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2020 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2020 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r. samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 144/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.08.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 15.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 143/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie współwłasności przedpokoju wchodzącego w skład lokalu mieszkalnego nr położonego przy ul. Słowackiego 2

Zarządzenie Nr 142/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.07.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 141/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.07.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Stanisława Mikołajczyka nr 6E

Zarządzenie Nr 140/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.07.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Nowowiejska nr 17B

Zarządzenie Nr 139/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.07.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 138/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.07.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, położonym w Oleśnicy, przy ul. Rynek 33

Zarządzenie Nr 137/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.07.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym, figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, położonym w Oleśnicy przy ul. Rynek 33

Zarządzenie Nr 136/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.07.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego, ul. Wiejska nr 7C

Zarządzenie Nr 135/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 134/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 133/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 132/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 131/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.07.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 130/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.07.2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej MGL Sp. z o.o. w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 129/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 128/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.07.2020 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 127/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.07.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wojska Polskiego nr 21

Zarządzenie Nr 126/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.07.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 307/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o wydzierżawienie gruntów rolnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 125/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 124/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 123/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2020 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2019/2020 przyznanych dla absolwentów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 122/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 30A

Zarządzenie Nr 121/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 30

Zarządzenie Nr 120/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 30B

Zarządzenie Nr 119/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. J.Kilińskiego 15a/6-7

Zarządzenie Nr 118/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.06.2020 r. w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 117/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 116/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.06.2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze miasta Oleśnicy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 115/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2020 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 114/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - sprzedaż przysługującego Gminie Miastu Oleśnica udziału w wys. 7230/10000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Daszyńskiego 3

Zarządzenie Nr 113/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 112/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.06.2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 111/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.06.2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mieście Oleśnicy

Zarządzenie Nr 110/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Wały Jagiellońskie 23/3

Zarządzenie Nr 109/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Rzemieślniczej 6b/21

Zarządzenie Nr 108/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 2a/11

Zarządzenie Nr 107/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 1b/4

Zarządzenie Nr 106/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. B.Krzywoustego 73/8

Zarządzenie Nr 105/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. B. Krzywoustego 5a/4

Zarządzenie Nr 104/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. J. Kilińskiego 15a/6-7

Zarządzenie Nr 103/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul.3 Maja 7/2

Zarządzenie Nr 102/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 3/12

Zarządzenie Nr 101/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 13/11

Zarządzenie Nr 100/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.06.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Ślusarskiego Tadeusza nr 10

Zarządzenie Nr 99/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.06.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Walasiewicz-Olson Stanisławy nr 9

Zarządzenie Nr 98/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 97/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 96/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.05.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 95/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.05.2020 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 94/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.05.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Holenderska 31

Zarządzenie Nr 93/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.05.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Europejska nr 40

Zarządzenie Nr 92/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.05.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Ludwikowska nr 13,, nr 13A, nr 13B, nr 13C, nr 13D

Zarządzenie Nr 91/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.05.2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania programu pn. "EKO Oleśnica"

Zarządzenie Nr 89/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.05.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Mikołaja Kopernika nr 13 E, nr 13F

Zarządzenie Nr 88/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.05.2020 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 87/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.05.2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez Gminę Miasto Oleśnicę

Zarządzenie Nr 86/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 85/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.05.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rutkiewicz Wandy nr 26

Zarządzenie Nr 84/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/V/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.04.2007 r. w sprawie czasowego udostępnienia gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za ich udostępnienie

Zarządzenie Nr 83/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Rewitalizacji, zmienionego Zarządzeniem Nr 132/VII/2018 z dnia 12.06.2018r., Zarządzeniem Nr 22/VIII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 82/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.05.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rutkiewicz Wandy nr 26C

Zarządzenie Nr 81/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.05.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rutkiewicz Wandy nr 26B

Zarządzenie Nr 80/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.05.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rutkiewicz Wandy nr 26A

Zarządzenie Nr 79/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M.Reja

Zarządzenie Nr 78/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.05.2020 r. w sprawie obniżenia czynszu dla najemców prowadzących działalność gospodarczą, za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 77/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.05.2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Oleśnicy raportu o stanie gminy Miasta Oleśnicy za rok 2019

Zarządzenie Nr 76/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej - działki nr 14/14 AM 71 na nieruchomość gruntową - działkę nr 15/4 AMN 71

Zarządzenie Nr 75/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 74/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.05.2020 r. w sprawie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 73/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.05.2020 r. w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy od dnia 06 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 72/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV2

Zarządzenie Nr 71/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.04.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody

Zarządzenie Nr 70/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.04.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wielkopolna nr 20, 20A, 20B, ul. Szmaragdowa nr 3, 3A, 3B

Zarządzenie Nr 69/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.04.2020 r. w sprawie obniżenia czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez Dzierżawców działalności gospodarczej wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 68/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia procedur udzielenia zamówienia publicznego pn. "Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Oleśnicy"

Zarządzenie Nr 67/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji stałej w Wydz. AB dla przeprowadzania procedur udzielenia zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 66/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy do obciążenia prawem odpłatnej służebności drogowej

Zarządzenie Nr 65/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zmiany numeracji porządkowej i nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 64/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.04.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 63/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.04.2020 r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 62/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.04.2020 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Oleśnicy – Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Spółka z o.o. w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 61/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.04.2020 r. w sprawie obniżenia czynszu dla najemców prowadzących działalność gospodarczą, za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 60/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Oleśnicy na czas obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zarządzenie Nr 59/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 58/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.03.2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez Gminę Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 57/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.03.2020 r. w sprawie w sprawie określenia wartości „oleśnickiego bonu edukacyjnego” oraz określonych na tej podstawie wielkości środków finansowych przekazanych do ustalenia planów wydatków w roku 2020 dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 56/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 55/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.03.2020 r. w sprawie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych wraz z ich wykazem

Zarządzenie Nr 54/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.03.2020 r. w sprawie w sprawie obniżenia czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez Dzierżawców działalności gospodarczej wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 53/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.03.2020 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Miejskiego Żłobka w Oleśnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 52/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.03.2020 r. w sprawie powołania komisji na realizację zamówienia pn.: Lokalny transport zbiorowy- obsługa komunikacji miejskiej na terenia Miasta Oleśnicy 2020-2022

Zarządzenie Nr 51/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.03.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Winogronowa nr 23

Zarządzenie Nr 50/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.03.2020 r. w sprawie w sprawie obniżenia czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 49/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 48/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.03.2020 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 47/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 46/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.03.2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 45/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.03.2020 r. w sprawie powołania komisji na realizację zadania: Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich na terenie GMO pod nazwą: "Oleśnicki Rower Miejski"

Zarządzenie Nr 44/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.03.2020 r. w sprawie powołania komisji - rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług

Zarządzenie Nr 42/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.03.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 55, nr 55A

Zarządzenie Nr 41/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zmiany numeracji porządkowej i nadania numeru porządkowego - ul. Rzepakowa nr 29, nr 29A

Zarządzenie Nr 40/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową,złożoną z działki nr 2/1 AM 29, działki nr 3/1 AM 29 oraz 3/3 AM 29 przy ul. M.Kopernika

Zarządzenie Nr 39/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę gruntu nr 265 AM 30 przy ul. Poprzecznej 23

Zarządzenie Nr 38/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zmiany stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 37/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem garaży i innych pomieszczeń oraz stawki czynszu za grunty wydzierżawione pod garaże stanowiące własność Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 36/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rejtana Tadeusza 13

Zarządzenie Nr 35/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Dobroszycka 15D

Zarządzenie Nr 34/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawa odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 33/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Mikołajczyka 8D

Zarządzenie Nr 32/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Mikołajczyka 8c

Zarządzenie Nr 31/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Agatowa Nr 8 i Nr 8G

Zarządzenie Nr 30/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 29/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych na posadowienie osłon śmietnikowych, pojemników na odpady zmieszane, pojemników do segregacji odpadów i na gromadzenie odpadów wielkogabarytowych oraz określenia rocznego terminu płatności czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 28/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.02.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów usportowionych i oddziałów dwujęzycznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, oraz terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.02.2020 r. w sprawie ustalenia planu naboru do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 26/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.02.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/VIII/2019 z dnia 10.12.20129 r. w sprawie nadania numeru porządkowego oraz Zarządzenia nr 342/VIII/2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 25/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 24/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.01.2020 r. w sprawie Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok

Zarządzenie Nr 23/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.01.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 1

Zarządzenie Nr 22/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.01.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 37

Zarządzenie Nr 21/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 20/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.01.2020 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 19/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji - zamówienie Lokalny transport zbiorowy - Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy 2020-2022

Zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.01.2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania wykonania inwestycji polegającej na przebudowie mostu w Parku Nad Stawami Miejskimi dz. nr 46.6/2 przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 17/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.01.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szmaragdowa nr 26

Zarządzenie Nr 16/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Oleśnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 15/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.01.2020 r. w sprawie powołania Zespołu wdrożeniowego celem realizacji umowy IT.2712.6.14.2019 z dnia 28.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 14/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Ks. Fr. Sudoła 27/2

Zarządzenie Nr 13/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stosowanego do naliczania czynszu dzierżawnego za grunty rolne

Zarządzenie Nr 12/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Młynarskiej 8/10

Zarządzenie Nr 11/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rzemieślniczej 6c/20

Zarządzenie Nr 10/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Truskawkowa nr 6

Zarządzenie Nr 9/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Leśnej 12/7

Zarządzenie Nr 8/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności lokalu przy ul. Rynek 39

Zarządzenie Nr 7/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przy ul. Leśnej 12/6

Zarządzenie Nr 6/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie określenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 5/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 4/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.01.2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. St. Mikołajczyka nr 6H

Zarządzenie Nr 3/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 2/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.01.2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Oleśnicy uprawnień do zaciągania w 2020 roku zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Olesnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 1/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.01.2020 r. w sprawie zasad wydawania i korzystania z oleśnickiej karty weterana

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się