2021-01-28

2021 - Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 69/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 68/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zmian budżetu

Zarządzenie Nr 67/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.03.2021 r. w sprawie określenia wartości "oleśnickiego bonu edukacyjnego" oraz określonych na tej podstawie wielkości środków finansowych przekazanych do ustalenia planów wydatków w roku 2021 dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

Zarządzenie Nr 66/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia :oleśnickiego bonu edukacyjnego", jako jednostki kalkulacyjnej, przydzielania środków budżetowych szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na jej funkcjonowanie i realizację zadań oświatowych

Zarządzenie Nr 65/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.03.2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 64/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 5

Zarządzenie Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 5A

Zarządzenie Nr 62/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmian zmian budżetu

Zarządzenie Nr 61/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Oleśnicy - Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Sp. z o.o. w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 60/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.03.2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 59/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 58/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/IV/2006 z dnia 28.04.2006 r. – w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej w Oleśnicy i ustalenia jej regulaminu

 

Zarządzenie Nr 57/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków GMO

 

 

Zarządzenie Nr 56/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/VIII/2020

 

 

Zarządzenie Nr 55/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji

 

 

Zarządzenie Nr 54/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miastu Oleśnicy w związku z utratą prawa własności do nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 53/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego ul. Wielkopolna 39

 

Zarządzenie Nr 52/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Północna nr 7d

Zarządzenie Nr 51/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Północna nr 7c

Zarządzenie Nr 50/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Północna nr 7b

Zarządzenie Nr 49/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany i nadania numeru porządkowego ul.Owsiana 23

 

Zarządzenie Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.02.2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego ul. Rubinowa 24

 

Zarządzenie Nr 47/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy najmu lokalu wytypowanego do remontu

Zarządzenie Nr 46/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.02.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów usportowionych i oddziałów dwujęzycznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, oraz terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2021/2022
 

Zarządzenie Nr 45/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.02.2021 r. w sprawie ustalenia planu naboru do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2021/2022

 

Zarządzenie Nr 44/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.02.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Miejskiego Żłobka w Oleśnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2021/2022

 

Zarządzenie Nr 43/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.02.2021 r. w sprawie wytycznych do obrony cywilnej

 

Zarządzenie Nr 42/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.02.2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UM

 

Zarządzenie Nr 41/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.02.2021 r. w sprawie zmian budżetu

 

Zarządzenie Nr 40/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.02.2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Cieszyńskiego 2/8

 

Zarządzenie Nr 39/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.02.2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. St. Żeromskiego 4/3

 

Zarządzenie Nr 38/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.02.2021 r. w sprawie Zespołu do Strategii Rozwoju MO

 

Zarządzenie Nr 37/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.02.2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.J.Poniatowskiego 3B/1

 

Zarządzenie Nr 36/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.02.2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Kopernika 5/5

 

Zarządzenie Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.02.2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.3 Maja 47/9

 

Zarządzenie Nr 34/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.02.2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Okrężnej 12/6

 

Zarządzenie Nr 33/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.02.2021 r. w sprawie ustalenia częstotliwości weryfikacji wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu oraz wysokości podwyżki czynszu w przypadku niezłożenia deklaracji

 

Zarządzenie Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.02.2021 r. w sprawie ustalenia częstotliwości weryfikacji wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu oraz wysokości podwyżki czynszu w przypadku niezłożenia deklaracji

 

Zarządzenie Nr 31/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.02.2021 r. w sprawie ustalenia częstotliwości weryfikacji wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu oraz wysokości podwyżki czynszu w przypadku niezłożenia deklaracji

 

Zarządzenie Nr 30/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmian budżetu

 

Zarządzenie Nr 29/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.01.2021 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania w roku 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica

 

Zarządzenie Nr 28/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.01.2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UM

 

Zarządzenie Nr 27/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.01.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Mieście Oleśnicy

 

Zarządzenie Nr 26/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.01.2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 2/1

 

Zarządzenie Nr 25/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia ceny 1Q żyta stosowanego do naliczania czynszu dzierżawnego za grunty rolne

 

Zarządzenie Nr 24/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.01.2021 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy

 

Zarządzenie Nr 23/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.01.2021 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy

 

Zarządzenie Nr 22/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.01.2021 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M.Reja

 

Zarządzenie Nr 21/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.01.2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mieście Oleśnicy

Zarządzenie Nr 19/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2021 r. w sprawie Procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000,00 PLN netto w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 18/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przy ul. Wrocławskiej 16/3przy

Zarządzenie Nr 17/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.B.Krzywoustego 79/14

Zarządzenie Nr 16/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.11 Listopada 29b/1 i 29b/2

 

Zarządzenie Nr 15/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks. J.Poniatowskiego 1d/6

 

Zarządzenie Nr 14/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 12/5

 

Zarządzenie Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Stawowa nr 1

 

Zarządzenie Nr 10/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.01.2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy

 

Zarządzenie Nr 9/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.01.2021 r. w sprawie powołania Punktu Obsługi Inwestora Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie Nr 7/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 6/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie zmian budżetu

 

Zarządzenie Nr 5/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Oleśnicy uprawnień do zaciągania w 2021 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rafy Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

Zarządzenie Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok

 

Zarządzenie Nr 3/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mieście Oleśnicy

 

Zarządzenie Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.01.2021 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miastu Oleśnicy w związku z utratą prawa własności do nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Oleśnicy - MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się