Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2009-2010
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2009-2010
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2007-2008
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2007-2008
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2005-2006
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2005-2006
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2003-2004
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2003-2004
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2001-2002
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2001-2002
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1999-2000
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1999-2000
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1997-1998
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1997-1998
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1995-1996
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1995-1996
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1993-1994
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1993-1994
01.06.2015 więcej
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1990-1992
Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1990-1992
01.06.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się