Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji
16.02.2017 więcej
Oferty klubów sportowych
w zakresie rozwoju sportu rok 2016 i 2017
16.02.2017 więcej
Informacja o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji- aktualizacja
Informacja o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji-
aktualizacja
08.12.2016 więcej
Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenie
z cyklu „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”
01.12.2016 więcej
Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej
dla organizacji pozarządowych
30.11.2016 więcej
Zaproszenie na warsztaty ws. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica
Zaproszenie na warsztaty ws. aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Oleśnica
03.06.2016 więcej
Nabór projektów w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica
Nabór projektów w ramach aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Oleśnica
23.05.2016 więcej
Ankieta - Ocena Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi
Ankieta - Ocena Współpracy Miasta z Organizacjami
Pozarządowymi
26.07.2015 więcej
Ankieta - Ocena Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi
Ankieta - Ocena Współpracy Miasta z Organizacjami
Pozarządowymi
26.07.2015 więcej
UWAGA! Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
UWAGA! Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania
26.07.2015 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się