Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o wyniku_Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Europejskiej w Oleśnicy.
Ogłoszenie o wyniku_Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach
zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
ul. Europejskiej w Oleśnicy.
10.10.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Oleśnicy
Ogłoszenie o wyniku postępowania Wykonanie systemu klimatyzacji
w budynku Ratusza w Oleśnicy
10.10.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku_Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Europejskiej w Oleśnicy.
Ogłoszenie o wyniku_Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach
zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
ul. Europejskiej w Oleśnicy.
10.10.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty_Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy
Ogłoszenie o wyborze oferty_Pełnienie nadzoru inwestorskiego w
ramach zadania pn.: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z
kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią
wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy
09.10.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty_Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy
Ogłoszenie o wyborze oferty_Budowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem
ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul.
Polnej w Oleśnicy.
04.10.2019 więcej
Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Europejskiej w Oleśnicy.
Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach zadania pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Europejskiej w
Oleśnicy.
02.10.2019 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Europejskiej w Oleśnicy.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Europejskiej w
Oleśnicy.
02.10.2019 więcej
Zestawienie złożonych ofert_Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy.
Zestawienie złożonych ofert_Pełnienie nadzoru inwestorskiego w
ramach zadania pn.: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z
kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią
wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy.
01.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się