Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki - Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2019/2020
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00
EURO NETTO
26.09.2019 więcej
Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach zadania pn.: ,, Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy”
Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach zadania pn.: ,,
Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją
deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i
kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy”.
23.09.2019 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy”
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa
drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową,
oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją
sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy”.
23.09.2019 więcej
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Oleśnicy
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Oleśnicy
02.09.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty_Wykonanie dokumentacji projektowej: ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Belgijskiej w Oleśnicy"
Ogłoszenie o wyborze oferty_Wykonanie dokumentacji projektowej:
,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej na odcinku od ul.
Wiejskiej do ul. Belgijskiej w Oleśnicy"
30.08.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty_ Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Modrej w Oleśnicy.
Ogłoszenie o wyborze oferty_ Obsługa geodezyjno- kartograficzna
w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Modrej
w Oleśnicy.
09.07.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty_ Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Modrej w Oleśnicy.
Ogłoszenie o wyborze oferty_ Pełnienie nadzoru inwestorskiego w
ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Modrej w
Oleśnicy.
09.07.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty_ Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Truskawkowej w Oleśnicy.
Ogłoszenie o wyborze oferty_ Obsługa geodezyjno- kartograficzna
w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ul.
Truskawkowej w Oleśnicy.
09.07.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty_Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Truskawkowej w Oleśnicy.
Ogłoszenie o wyborze oferty_Pełnienie nadzoru inwestorskiego w
ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ul.
Truskawkowej w Oleśnicy.
09.07.2019 więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty_ Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Owocowej i ul. Jagodowej w Oleśnicy.
Ogłoszenie o wyborze oferty_ Pełnienie nadzoru inwestorskiego w
ramach zadania pn.: Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Owocowej i ul.
Jagodowej w Oleśnicy.
03.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się