Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z Oleśnicy w roku 2017
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z Oleśnicy oraz
objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku
2017
07.12.2016 więcej
Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2016/2017
Wynajem dekoracji świątecznej 2016/2017 - zmiana zakresu od
25.10.2016r.
21.10.2016 więcej
Remont murów obronnych
Remont murów obronnych
14.10.2016 więcej
Ponowne - Utwardzenie terenu o nawierzchni żwirowej pod urządzenia do ćwiczeń w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy na działce nr 2/20 AM 13 obręb Oleśnica oraz w parku przy ulicy Wałowej w Oleśnicy na działce 7 AM 60 obręb Oleśnica wraz z ustawieniem zestawów urządzeń do ćwiczeń terenowych
Utwardzenie terenu o nawierzchni żwirowej pod urządzenia do
ćwiczeń w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy na działce
nr 2/20 AM 13 obręb Oleśnica oraz w parku przy ulicy Wałowej
w Oleśnicy na działce 7 AM 60 obręb Oleśnica wraz z
ustawieniem zestawów urządzeń do ćwiczeń terenowych
28.07.2016 więcej
Wyniki zapytania ofertowego - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Wyniki zapytania ofertowego - aktualizacja założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Miasta Oleśnicy
28.07.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Zapytanie ofertowe - aktualizacja założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Miasta Oleśnicy
13.07.2016 więcej
Czyszczenie kanału deszczowego o przekroju 3,0 m x 1,5 m przy ul. Kilińskiego 4-4d w Oleśnicy
Czyszczenie kanału deszczowego o przekroju 3,0 m x 1,5 m
położonego w obrębie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4d
w Oleśnicy na działce 16/21 AM 52 obręb Oleśnica
26.04.2016 więcej
Wyniki zapytania ofertowego- ekspert zewnętrzny ds. rewitalizacji Miasta Oleśnica
Wyniki zapytania ofertowego- ekspert zewnętrzny ds.
rewitalizacji Miasta Oleśnica
21.04.2016 więcej
Zapytanie ofertowe- ekspert zewnętrzny ds. rewitalizacji Miasta Oleśnica
Zapytanie ofertowe- ekspert zewnętrzny ds. rewitalizacji Miasta
Oleśnica
13.04.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - Zakup samochodu o napędzie elektrycznym z dwumiejscową zadaszoną kabiną oraz skrzynią ładunkową
Zakup samochodu o napędzie elektrycznym z dwumiejscową
zadaszoną kabiną oraz skrzynią ładunkową
13.04.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się