Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 2742

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Nabór na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Oleśnicy ELŻBIETA PUSTELNIK 2021-12-03 zobacz
2 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa sieci niskiego napięcia, ul.... k-suchecka k-suchecka 2021-12-03 zobacz
3 Ogłoszenie o konsultacjach k-pod82 k-pod82 2021-12-02 zobacz
4 Aktualizacja planu zamówień na 2021 rok z dnia 02 12 2021 Bartosz Strzała 2021-12-02 zobacz
5 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dr... grunt2 grunt2 2021-12-02 zobacz
6 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów k-pod82 k-pod82 2021-12-02 zobacz
7 Ogłoszenie o I-przet. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położ. w Oleśnicy p... grunt2 grunt2 2021-12-01 zobacz
8 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dr... grunt2 grunt2 2021-12-01 zobacz
9 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w d... grunt2 grunt2 2021-12-01 zobacz
10 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dr... grunt2 grunt2 2021-12-01 zobacz
11 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dr... grunt2 grunt2 2021-12-01 zobacz
12 Ogłoszenie o konkursie k-pod82 k-pod82 2021-11-29 zobacz
13 Ogłoszenie o konkursie k-pod82 k-pod82 2021-11-29 zobacz
14 Ogłoszenie o konkursie k-pod82 k-pod82 2021-11-29 zobacz
15 Ogłoszenie o konkursie k-pod82 k-pod82 2021-11-29 zobacz
16 Ogłoszenie o konkursie k-pod82 k-pod82 2021-11-29 zobacz
17 Ogłoszenie o konkursie k-pod82 k-pod82 2021-11-29 zobacz
18 Ogłoszenie o konkursie k-pod82 k-pod82 2021-11-29 zobacz
19 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dr... grunt2 grunt2 2021-11-26 zobacz
20 Ogłoszenie - warunki zabudowy dla miasta Oleśnicy Magda157 Magda157 2021-11-26 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się