2015-05-25

Budżet

Informacje o wykonaniu budżetu na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

 

Budżety Miasta oraz Wieloletnie Prognozy Finansowe

Rok 2006

Uchwala nr 277 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2006 rok

Rok 2007

Uchwała Nr III/16/2006 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2007 rok

Rok 2008

Uchwała Nr XVI/115/2007 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2008 rok

Rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/179/2008 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2009 rok

Rok 2010

Uchwała Nr XL/247/2009 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2010 rok 
Załączniki do Uchwały Nr XL/247/2009 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2010 rok 

Rok 2011

Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2011 rok 
Załączniki 1-10 do Uchwały nr III/11/2010 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2011 rok 

Rok 2012

Uchwała Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok 
Załączniki 1-10 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok

Uchwała Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy 
Załączniki 1-3 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy 

Rok 2013

Uchwała budżetowa na rok 2013

Wieloletnia Pronoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Rok 2014

Uchwała budżetowa na rok 2014

Wieloletnia Pronoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Rok 2015
Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2015 rok

Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy - 2015-2027

Rok 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Uchwała budżetowa na rok 2016

Rok 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Uchwała budżetowa na rok 2017

Rok 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Uchwała budżetowa na rok 2018

Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Rok 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Uchwała budżetowa na rok 2019

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Rok 2020

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Rok 2021

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Rok 2022

Projekt uchwały budżetowej na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

 

 


 Sprawozdania z wykonania budżetu

Rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2007 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2007 rok - prezentacja multimedialna

Rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2008 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2008 rok - prezentacja multimedialna

Rok 2009

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2009r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2009 rok - prezentacja multimedialna

Rok 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2009 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2009 rok - prezentacja multimedialna
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2010r.

Rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2010r.

Rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2011r. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2012r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2012r.
Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2012r.

Rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2012r. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2013r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2013r.

Rok 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2013 roK 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2014r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2014r.

Rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2015r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2015r.

Rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta za 2015 rok - prezentacja multmedialna

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2016 roku

Rok 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2017 roku - część I

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2017 roku - część II

Rok 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2018 roku

Rok 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2019 roku

Rok 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok - cześć I

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok - cześć II

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok - cześć III

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2020 roku

Rok 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok

Rok 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok


 Sprawozdania, bilanse

 

na dzień 31.12.2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Gmina Miasto

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miasto

Informacja dodatkowa - Gmina Miasto

Rachunek zysków i strat jednostki - Gmina Miasto

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina Miasto

Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miasta

Informacja dodatkowa - Urząd  Miasta

Rachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miasta

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miasta

 

na dzień 31.12.2019 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Gmina Miasto

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miasto

Informacja dodatkowa - Gmina Miasto

Rachunek zysków i strat jednostki - Gmina Miasto

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina Miasto

Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miasta

Informacja dodatkowa - Urząd  Miasta

Rachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miasta

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miasta

na dzień 31.12.2020 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Gmina Miasto

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miasto

Informacja dodatkowa - Gmina Miasto

Rachunek zysków i strat jednostki - Gmina Miasto

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina Miasto

Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miasta

Informacja dodatkowa - Urząd  Miasta

Rachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miasta

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miasta

na dzień 31.12.2021 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Gmina Miasto

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miasto

Informacja dodatkowa - Gmina Miasto

Iinformacja dodatkowa - Gmina Miasto - szczegóły

Rachunek zysków i strat jednostki - Gmina Miasto

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina Miasto

Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miasta

Informacja dodatkowa - Urząd  Miasta

Informacja dodatkowa - Urząd  Miasta - szczegóły

Rachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miasta

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miasta


Uchwały i opinie Regionalej Izby Obrachunkowej

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..