2015-05-25

Budżet

Informacje o wykonaniu budżetu na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych


Budżety Miasta oraz Wieloletnie Prognozy Finansowe

Rok 2006

Uchwala nr 277 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2006 rok

Rok 2007

Uchwała Nr III/16/2006 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2007 rok

Rok 2008

Uchwała Nr XVI/115/2007 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2008 rok

Rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/179/2008 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2009 rok

Rok 2010

Uchwała Nr XL/247/2009 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2010 rok 
Załączniki do Uchwały Nr XL/247/2009 - Budżet Miasta Oleśnicy na 2010 rok 

Rok 2011

Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2011 rok 
Załączniki 1-10 do Uchwały nr III/11/2010 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2011 rok 

Rok 2012

Uchwała Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok 
Załączniki 1-10 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok

Uchwała Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy 
Załączniki 1-3 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy 

Rok 2013

Uchwała budżetowa na rok 2013

Wieloletnia Pronoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Rok 2014

Uchwała budżetowa na rok 2014

Wieloletnia Pronoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Rok 2015
Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2015 rok

Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy - 2015-2027

Rok 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Uchwała budżetowa na rok 2016

Rok 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Uchwała budżetowa na rok 2017

Rok 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Uchwała budżetowa na rok 2018

Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Rok 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy

Uchwała budżetowa na rok 2019

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Rok 2020

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Rok 2021

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

 


 Sprawozdania z wykonania budżetu

Rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2007 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2007 rok - prezentacja multimedialna

Rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2008 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2008 rok - prezentacja multimedialna

Rok 2009

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2009r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2009 rok - prezentacja multimedialna

Rok 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2009 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2009 rok - prezentacja multimedialna
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2010r.

Rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2010r.

Rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2011r. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2012r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2012r.
Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2012r.

Rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2012r. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2013r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2013r.

Rok 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2013 roK 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2014r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2014r.

Rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2015r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2015r.

Rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta za 2015 rok - prezentacja multmedialna

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2016 roku

Rok 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2017 roku - część I

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2017 roku - część II

Rok 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2018 roku

Rok 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2019 roku

Rok 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok - cześć I

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok - cześć II

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok - cześć III

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2020 roku

Rok 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok


 Sprawozdania, bilanse

 

na dzień 31.12.2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Gmina Miasto

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miasto

Informacja dodatkowa - Gmina Miasto

Rachunek zysków i strat jednostki - Gmina Miasto

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina Miasto

Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miasta

Informacja dodatkowa - Urząd  Miasta

Rachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miasta

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miasta

 

na dzień 31.12.2019 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Gmina Miasto

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miasto

Informacja dodatkowa - Gmina Miasto

Rachunek zysków i strat jednostki - Gmina Miasto

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina Miasto

Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miasta

Informacja dodatkowa - Urząd  Miasta

Rachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miasta

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miasta

na dzień 31.12.2020 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Gmina Miasto

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miasto

Informacja dodatkowa - Gmina Miasto

Rachunek zysków i strat jednostki - Gmina Miasto

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina Miasto

Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miasta

Informacja dodatkowa - Urząd  Miasta

Rachunek zysków i strat jednostki - Urząd Miasta

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miasta


Uchwały i opinie Regionalej Izby Obrachunkowej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się