2015-07-26

Dyżury Radnych Rady Miasta Oleśnicy

Przewodniczący Rady Pan Wiesław Piechówka
ŚRODA w godz. od 12:00 do 13:00
pok. nr 40, Rynek-Ratusz, 
tel. 071-798-21-14 
e-mail: w.piechowka@um.olesnica.pl 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Bartnik
PONIEDZIAŁEK w godz. od 10:00 do 11:00
pok. nr 40, Rynek-Ratusz, 
tel. 071-798-21-14 
e-mail: w.bartnik@um.olesnica.pl