Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości wydzierżawienia
BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY informuje o możliwości
wydzierżawienia niżej wymienionych działek
29.07.2015 więcej
Ogłoszenie o I-przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w Oleśnicy
Ogłoszenie o I-przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w
Oleśnicy przy ul. Woj. Polskiego
29.07.2015 więcej
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruch gruntowej
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruch gruntowej
poł. w Oleśnicy Pl Zwycięstwa
29.07.2015 więcej
Ogłoszenie o I-przetargu na dzierżawę nieruchomości
Ogłoszenie o I-przetargu na dzierżawę nieruchomości
położonej w Oleśnicy przy ul. Pl. Zwycięstwa
29.07.2015 więcej
12