2015-10-27

Inspekcja, służby, straże

W Mieście Oleśnica nie funkcjonują takie jednostki jak: służby, inspekcje i straże, ponieważ zadania ww. jednostek są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Zostały one włączone do powiatowej administracji zespolonej pod zwierzchnictwem starosty (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)

Załączniki

  Miasto Oleśnica.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz