Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej kontenerowej SN
Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej kontenerowej SN
28.05.2020 więcej
Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Sinapiusa - Decyzja
Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Sinapiusa - Decyzja
21.05.2020 więcej
Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Sinapiusa - zakończenie
Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Sinapiusa - zakończenie
29.04.2020 więcej
Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Sinapiusa
Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Sinapiusa
06.04.2020 więcej
Budowa zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych, I Liceum Ogólnokształcące - Decyzja
Budowa zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych, I Liceum
Ogólnokształcące - Decyzja
25.03.2020 więcej
Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą funkcji na warsztatową, Zakład Karny w Oleśnicy - Decyzja
Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą funkcji na
warsztatową, Zakład Karny w Oleśnicy - Decyzja
18.03.2020 więcej
Budowa zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych, I Liceum Ogólnokształcące - zakończenie
Budowa zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych, I Liceum
Ogólnokształcące - zakończenie
03.03.2020 więcej
Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą funkcji na warsztatową, Zakład Karny w Oleśnicy - zakończenie
Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą funkcji na
warsztatową, Zakład Karny w Oleśnicy - zakończenie
25.02.2020 więcej
Budowa zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych - I Liceum Ogólnokształcące
Budowa zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych - I Liceum
Ogólnokształcące
11.02.2020 więcej
Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą funkcji na warsztatową - Zakład Karny w Oleśnicy
Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą funkcji na
warsztatową - Zakład Karny w Oleśnicy
03.02.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się