Lista artykułów

Nazwa artykułu
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu śr/c, ul. Solarza - zakończenie
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu śr/c, ul. Solarza -
zakończenie
13.08.2019 więcej
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu n/c, ul. Poniatowskiego - zakończenie
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu n/c, ul.
Poniatowskiego - zakończenie
13.08.2019 więcej
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje) - DECYZJA UMARZAJĄCA
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nad
linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje) - DECYZJA UMARZAJĄCA
05.08.2019 więcej
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, ul. Limanowskiego, Moniuszki, Krzywoustego - DECYZJA
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, ul. Limanowskiego,
Moniuszki, Krzywoustego - DECYZJA
02.08.2019 więcej
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu śr/c, ul. Solarza
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu śr/c, ul. Solarza
24.07.2019 więcej
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu n/c, ul. Poniatowskiego
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu n/c, ul.
Poniatowskiego
24.07.2019 więcej
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej na linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje)
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej na linią
kolejową (stacja Oleśnica Rataje)
12.07.2019 więcej
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, ul. Limanowskiego, Moniuszki, Krzywoustego - post. i zakończenie
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, ul. Limanowskiego,
Moniuszki, Krzywoustego - post. i zakończenie
11.07.2019 więcej
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej - ul. Limanowskiego, Moniuszki, Krzywoustego
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej - ul. Limanowskiego,
Moniuszki, Krzywoustego
17.06.2019 więcej
Budowa sieci kablowej SN i NN wraz z budową stacji transformatorowej, obręb Rataje - ul.Parkowa i Leszczynowa- decyzja
Budowa sieci kablowej SN i NN wraz z budową stacji
transformatorowej, obręb Rataje - ul.Parkowa i Leszczynowa-
decyzja
24.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się