Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Budowa drogi wewnętrznej na terenie kompleksu szpitalnego wraz z miejscami postojowymi oraz kanalizacją deszczową
Budowa drogi wewnętrznej na terenie kompleksu szpitalnego wraz z
miejscami postojowymi oraz kanalizacją deszczową
19.06.2018 więcej
Budowa gazociągu n/c - ul. Sinapiusa w Oleśnicy- decyzja
Budowa gazociągu n/c - ul. Sinapiusa w Oleśnicy- decyzja
14.06.2018 więcej
Budowa gazociągu n/c - ul. Sikorskiego w Oleśnicy- decyzja
Budowa gazociągu n/c - ul. Sikorskiego w Oleśnicy- decyzja
14.06.2018 więcej
Budowa drogi z elem. kanalizacji deszczowej- łącznika ul. Armii Krajowej z ul. Reymonta
Budowa drogi z elem. kanalizacji deszczowej- łącznika ul. Armii
Krajowej z ul. Reymonta
11.06.2018 więcej
Budowa sieci gazowej n/c - ul. Wały Jagiellońskie - decyzja
Budowa sieci gazowej n/c - ul. Wały Jagiellońskie - decyzja
30.05.2018 więcej
Budowa gazociągu n/c - ul. Rzemieślnicza w Oleśnicy- decyzja
Budowa gazociągu n/c - ul. Rzemieślnicza w Oleśnicy- decyzja
29.05.2018 więcej
Budowa kablowej linii energetycznej SN - ul. Reja i ul. Moniuszki
Budowa kablowej linii energetycznej SN - ul. Reja i ul. Moniuszki
28.05.2018 więcej
Budowa gazociągu n/c - ul. Sikorskiego w Oleśnicy- postanowienia i zakończenie
Budowa gazociągu n/c - ul. Sikorskiego w Oleśnicy-
postanowienia i zakończenie
23.05.2018 więcej
Budowa gazociągu n/c - ul. Sinapiusa w Oleśnicy- postanowienia i zakończenie
Budowa gazociągu n/c - ul. Sinapiusa w Oleśnicy- postanowienia
i zakończenie
23.05.2018 więcej
Informacja o zamiarze budowy dróg gminnych: ul. Polnej i dróg planowanego osiedla na południe od ul. Polnej
Informacja o zamiarze budowy dróg gminnych: ul. Polnej i dróg
planowanego osiedla na południe od ul. Polnej
18.05.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się