Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozbudowa i przebudowa strefy wejściowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy- postanowienia i zakończenie
Rozbudowa i przebudowa strefy wejściowej w budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy- postanowienia i
zakończenie
17.10.2018 więcej
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Wrocławska obręb Oleśnica i Rataje- postanowienia i zakończenie
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia,ul. Wrocławska obręb
Oleśnica i Rataje- postanowienia i zakończenie
05.10.2018 więcej
Rozbudowa i przebudowa strefy wejściowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w OIeśnicy
Rozbudowa i przebudowa strefy wejściowej w budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy w OIeśnicy
18.09.2018 więcej
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, obręb Oleśnica i Rataje
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, obręb Oleśnica i
Rataje
10.09.2018 więcej
Budowa kablowej linii energetycznej NN - ul. Kościuszki- decyzja
Budowa kablowej linii energetycznej NN - ul. Kościuszki- decyzja
05.09.2018 więcej
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Oleśnicy - decyzja
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w Oleśnicy - decyzja
24.08.2018 więcej
Budowa kablowej linii energetycznej NN - ul. Kościuszki - postanowienia i zakończenie
Budowa kablowej linii energetycznej NN - ul. Kościuszki -
postanowienia i zakończenie
14.08.2018 więcej
Budowa drogi wewnętrznej na terenie kompleksu szpitalnego wraz z miejscami postojowymi oraz kanalizacją deszczową - decyzja
Budowa drogi wewnętrznej na terenie kompleksu szpitalnego wraz z
miejscami postojowymi oraz kanalizacją deszczową - decyzja
03.08.2018 więcej
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Oleśnicy - postanowienia i zakończenie
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 w Oleśnicy - postanowienia i zakończenie
02.08.2018 więcej
Budowa drogi z elem. kanalizacji deszczowej- łącznika ul. Armii Krajowej z ul. Reymonta - decyzja
Budowa drogi z elem. kanalizacji deszczowej- łącznika ul. Armii
Krajowej z ul. Reymonta - decyzja
31.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się