Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa sieci niskiego napięcia, ul. Kilińskiego w Oleśnicy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa sieci niskiego
napięcia, ul. Kilińskiego w Oleśnicy
03.12.2021 więcej
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Spacerowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa sieci gazowej niskiego
ciśnienia, ul. Spacerowa w Oleśnicy
25.11.2021 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa kanalizacji deszczowej, ul. Leśna / Brzozowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa kanalizacji
deszczowej, ul. Leśna / Brzozowa w Oleśnicy
24.11.2021 więcej
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa chodnika, ul. Słonecznikowa, Południowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa chodnika, ul.
Słonecznikowa, Południowa w Oleśnicy
18.11.2021 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa sieci niskiego napięcia, ul. Kilińskiego w Oleśnicy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa sieci niskiego
napięcia, ul. Kilińskiego w Oleśnicy
15.11.2021 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa kanalizacji deszczowej, ul. Leśna / Brzozowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa kanalizacji
deszczowej, ul. Leśna / Brzozowa w Oleśnicy
05.11.2021 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Spacerowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa sieci gazowej
niskiego ciśnienia, ul. Spacerowa w Oleśnicy
03.11.2021 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa chodnika, ul. Słonecznikowa, Południowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa chodnika, ul.
Słonecznikowa, Południowa w Oleśnicy
27.10.2021 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa chodnika, ul. Słonecznikowa, Południowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa chodnika, ul.
Słonecznikowa, Południowa w Oleśnicy
04.10.2021 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Spacerowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, budowa sieci gazowej
niskiego ciśnienia, ul. Spacerowa w Oleśnicy
28.09.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się