2015-05-29

Kontakt

 

Rynek Ratusz
56-400 Oleśnica

www.olesnica.pl

PN-EN ISO 9001:2009
Telefony:
Centrala 071 79 821 00
Punkt Informacyjny 071 79 821 16
Sekretariat 071 79 821 03
Fax 071 79 821 08
Biuro Rady Miasta 071 79 821 14
 
Burmistrz: Michał, Wincenty Kołaciński
Zastępca: Jarosław Sadowski
Sekretarz: Zbigniew Rybak
Skarbnik: Joanna Jarosiewicz

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Numer konta: 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001

Numer konta dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
44 9584 0008 2001 0000 0055 0021


Numer konta dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami:
54 9584 0008 2001 0000 0055 0035
Godziny pracy Urzędu Miasta Oleśnicy:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

Kasa czynna
w godz. 8.00 - 15.00


Burmistrz Miasta Oleśnicy oraz jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 14:00 - 16:15
 

Przewodniczący Rady oraz jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków podczas dyżurów, które są pełnione w następujących dniach:

Przewodniczący Rady Pan Wiesław Piechówka
ŚRODA w godz. od 12:00 do 13:00
pok. nr 40, Rynek-Ratusz,
tel. 071-798-21-14
e-mail: w.piechowka@um.olesnica.pl

Wiceprzewodniczący Rady Pan Tadeusz Żółkiewski
CZWARTEK w godz. od 14:00 do 15:00
pok. nr 40, Rynek-Ratusz,
tel. 071-798-21-14
e-mail: t.zolkiewski@um.olesnica.pl

 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Bartnik
PONIEDZIAŁEK w godz. 10:00 do 11:00
pok. nr 40, Rynek-Ratusz
tel. 071-798-21-14
e-mail:w.bartnik@um.olesnica.pl

 

Na adres kancelaria@um.olesnica.pl można wysyłać pisma, podania i wnioski w formie elektronicznej

 

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Urząd Miasta Oleśnicy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Urzędem poprzez: 

1. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Oleśnicy (parter - boczne wejście, tel.: (71) 798-21-00, e-mail: punktinformacyjny@um.olesnica.pl, fax: (71) 798-21-17 

2. Sekretariat Burmistrza (główne wejście - II piętro, tel.: (71) 798-21-03, e-mail: sekretariat@um.olesnica.pl, fax: (71) 798-21-17 

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do: 
- pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego 
- pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego 
- dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)". 

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Urząd (np. e-mailem, faksem) 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie. 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Redakcja Biuletynu: Zbigniew Rybak, tel. 717982110, email: sekretarz@um.olesnica.pl