2015-05-29

Kontakt

Rynek Ratusz
56-400 Oleśnica

www.olesnica.pl

PN-EN ISO 9001:2015

Telefony:
Centrala 71 79 821 00
Punkt Informacyjny 71 79 821 16
Sekretariat 71 79 821 03
Fax 71 79 821 08
Biuro Rady Miasta 71 79 821 14
 

Akrytki na ePUAPie

/idumolesnica/SkrytkaESP
/idumolesnica/skrytka

Burmistrz: Jan Bronś
Zastępca:  Edyta Małys - Niczypor
Sekretarz: Michał Pawlaczyk
Skarbnik: Joanna Jarosiewicz

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Numer konta: 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001

Numer konta dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
44 9584 0008 2001 0000 0055 0021


Numer konta dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami:
54 9584 0008 2001 0000 0055 0035

 

Godziny pracy Urzędu Miasta Oleśnicy:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 


Burmistrz Miasta Oleśnicy oraz jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 14:00 - 16:15
 

Przewodniczący Rady oraz jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków podczas dyżurów, które są pełnione w następujących dniach:

 

Z powodu COVID-19 dyżury Radnych zostają zawieszone od dnia 12 października 2020r. do odwołania. Kontakt mailowy i telefoniczny.

 

Przewodniczący Rady Pan Aleksander Chrzanowski
ŚRODA w godz. od 13:00 do 14:00
pok. nr 40, Rynek-Ratusz,
tel. 71-798-21-14
e-mail: a.chrzanowski@um.olesnica.pl

Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Bartnik
 PONIEDZIAŁEK w godz. od 11:00 do 12:00
pok. nr 42, Rynek-Ratusz,
tel. 71-798-21-14
e-mail: w.bartnik@um.olesnica.pl

 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacek Malczewski
CZWARTEK w godz. 12:00 do 13:00
pok. nr 42, Rynek-Ratusz
tel. 71-798-21-14
e-mail:j.malczewski@um.olesnica.pl

 

Na adres kancelaria@um.olesnica.pl można wysyłać pisma, podania i wnioski w formie elektronicznej

 

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Urząd Miasta Oleśnicy informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Urzędem poprzez: 

1. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Oleśnicy (parter - boczne wejście, tel.: (71) 798-21-00, e-mail: punktinformacyjny@um.olesnica.pl, fax: (71) 798-21-17 

2. Sekretariat Burmistrza (główne wejście - II piętro, tel.: (71) 798-21-03, e-mail: sekretariat@um.olesnica.pl, fax: (71) 798-21-17 

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do: 
- pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego 
- pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego 
- dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)". 

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Urząd (np. e-mailem, faksem) 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie. 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 


 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się