Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, ul. Poniatowskiego
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa ścieżki
pieszo-rowerowej, ul. Poniatowskiego
18.12.2020 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, przebudowa drogi, ul. Krótka
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, przebudowa drogi, ul.
Krótka
16.12.2020 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, przebudowa drogi w ul. Mokrej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, przebudowa drogi w
ul. Mokrej
16.12.2020 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu, Budowa sieci ciepłowniczej, ul. Brzozowa w Oleśnicy
Obwieszczenie o zakończeniu, Budowa sieci ciepłowniczej, ul.
Brzozowa w Oleśnicy
16.12.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji, budowa gazociągu, ul. Wojska Polskiego, Zielona, Brzozowa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji, budowa gazociągu, ul. Wojska
Polskiego, Zielona, Brzozowa
02.12.2020 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, ul. Poniatowskiego
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, budowa ścieżki
pieszo-rowerowej, ul. Poniatowskiego
26.11.2020 więcej
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa sieci wodociągowej, ul. Wojska Polskiego
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa sieci wodociągowej, ul.
Wojska Polskiego
24.11.2020 więcej
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa gazociągu, ul. Paderewskiego
Obwieszczenie o wydanej decyzji, budowa gazociągu, ul.
Paderewskiego
24.11.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, przebudowa drogi, ul. Krótka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, przebudowa drogi, ul.
Krótka
20.11.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, przebudowa drogi w ul. Mokrej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, przebudowa drogi w ul.
Mokrej
20.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się