Lista artykułów

Nazwa artykułu
Budowa skateparku oraz pumptracka - Park Nad Stawami - Decyzja
Budowa skateparku oraz pumptracka - Park Nad Stawami - Decyzja
18.10.2019 więcej
Budowa energetycznej sieci kablowej SN 20 kV w ramach przebudowy sieci kablowej SN K-1995 - Decyzja
Budowa energetycznej sieci kablowej SN 20 kV w ramach przebudowy
sieci kablowej SN K-1995 - Decyzja
18.10.2019 więcej
Budowa zewnętrznego szybu windowego w budynku Sądu Rejonowego - zakończenie
Budowa zewnętrznego szybu windowego w budynku Sądu Rejonowego -
zakończenie
16.10.2019 więcej
Budowa energetycznej linii kablowej SN przy ul. Reja
Budowa energetycznej linii kablowej SN przy ul. Reja
01.10.2019 więcej
Budowa energetycznej sieci kablowej SN 20 kV w ramach przebudowy sieci kablowej SN K-1995, ul. Sudoła
Budowa energetycznej sieci kablowej SN 20 kV w ramach przebudowy
sieci kablowej SN K-1995, ul. Sudoła
30.09.2019 więcej
Budowa skateparku oraz pumptracka - Park Nad Stawami - zakończenie
Budowa skateparku oraz pumptracka - Park Nad Stawami -
zakończenie
26.09.2019 więcej
Budowa energetycznej sieci kablowej SN 20 kV w ramach przebudowy sieci kablowej SN K-1995 - zakończenie
Budowa energetycznej sieci kablowej SN 20 kV w ramach przebudowy
sieci kablowej SN K-1995 - zakończenie
26.09.2019 więcej
Budowa zewnętrznego szybu windowego w budynku Sądu Rejonowego
Budowa zewnętrznego szybu windowego w budynku Sądu Rejonowego
24.09.2019 więcej
Budowa skateparku oraz pumptracka - Park Nad Stawami
Budowa skateparku oraz pumptracka - Park Nad Stawami
05.09.2019 więcej
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu śr/c, ul. Solarza - DECYZJA
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazu śr/c, ul. Solarza -
DECYZJA
04.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się