Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - decyzja
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych
na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -
decyzja
10.01.2018 więcej
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - zakończenie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych
na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -
zakończenie
19.12.2017 więcej
Rozbudowa i przebudowa bud. mag., przebud. pl. spacerowego: Zakład Karny w Oleśnicy - DECYZJA
Rozbudowa i przebudowa bud. mag., przebud. pl. spacerowego:
Zakład Karny w Oleśnicy - DECYZJA
14.12.2017 więcej
Budowa odcinka sieci gazowej w ul. Dobroszyckiej - decyzja
Budowa odcinka sieci gazowej w ul. Dobroszyckiej - decyzja
12.12.2017 więcej
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych
na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
28.11.2017 więcej
Rozbudowa i przebudowa bud. mag., przebud. pl. spacerowego: Zakład Karny w Oleśnicy - post. i zak.
Rozbudowa i przebudowa bud. magazynowego, przebudowa placu
spacerowego:Zakład Karny w Oleśnicy - post. i zakończenie
22.11.2017 więcej
Budowa odcinka sieci gazowej w ul. Dobroszyckiej - post. i zakończenie
Budowa odcinka sieci gazowej w ul. Dobroszyckiej - post. i
zakończenie
17.11.2017 więcej
Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy - decyzja
Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy - decyzja
15.11.2017 więcej
Budowa- urządzenie Placu Zwycięstwa - decyzja
Budowa- urządzenie Placu Zwycięstwa na potrzeby miejskiego
placu publicznego wraz z budową pomnika- decyzja
06.11.2017 więcej
Rozbudowa i przebudowa bud. magazynowego, przebudowa placu spacerowego - Zakład Karny w Oleśnicy
Rozbudowa i przebudowa bud. magazynowego, przebudowa placu
spacerowego - Zakład Karny w Oleśnicy
27.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się