Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wyłożenie-proj.mpzp Owocowa, Dobroszycka i Północna
Wyłożenie-proj.mpzp Owocowa, Dobroszycka i Północna
17.11.2021 więcej
DYSKUSJA PUBLICZNA - proj. mpzp Ludwikowska, Południowa, Osada Bystre i Słonecznikowa
DYSKUSJA PUBLICZNA - Ludwikowska, Południowa, Osada Bystre i
Słonecznikowa
11.10.2021 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP Ludwikowska,......
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP Ludwikowska,......
07.09.2021 więcej
obwieszczenie - zmiana planów przy: ul. Krzywoustego... i ul. Polnej...
obwieszczenie - zmiana planów przy: ul. Krzywoustego... i ul.
Polnej...
25.02.2021 więcej
obwieszczenie - zmiana części studium
obwieszczenie - zmiana części studium
25.02.2021 więcej
obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia mpzp w rejonie ul. Spacerowej
obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia mpzp Spacerowa
02.09.2020 więcej
obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
22.06.2020 więcej
obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia mpzp Owocowa, Dobroszycka i Północna
obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia mpzp Owocowa,
Dobroszycka i Północna
27.05.2020 więcej
obwieszczenie - przystąpienie do sporządzania mpzp Ludwikowska, Południowa, Osada Bystre i Słonecznikowa
obwieszczenie - przystąpienie do sporządzania mpzp Ludwikowska,
Południowa, Osada Bystre i Słonecznikowa
31.07.2019 więcej
20-2-ul. Wiejska, Dąbrowskiego, Gliniana i Wybickiego
20-2-ul. Wiejska, Dąbrowskiego, Gliniana i Wybickiego
03.04.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się