Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Konsultacje projektu uchwały
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnicy oraz
nadania jej statutu
01.12.2017 więcej
Wyniki konsultacji
Projekt uchwały dot. Programu Współpracy na rok 2018
23.11.2017 więcej
Konsultacje
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
24.10.2017 więcej
Wyniki konsultacji
Projekt uchwały - Inicjatywa lokalna
24.10.2017 więcej
Konsultacje projektu uchwały
Inicjatywa lokalna
08.09.2017 więcej
Wyniki konsultacji
Programu Współpracy na rok 2017
24.11.2016 więcej
Informacja o przyjęciu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica- aktualizacja"
Informacja o przyjęciu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Oleśnica- aktualizacja"
05.09.2016 więcej
Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica
Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica
03.08.2016 więcej
Wyłożenie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica- konsultacje
Wyłożenie projektu aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Oleśnica- konsultacje
12.07.2016 więcej
123