2015-10-16

Kontakt

Kontakt dla organizacji pozarządowych:

 

Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego

 

Inspektor Karolina Jaworska

tel.kont. 71 7982191, pokój 111

k.jaworska@um.olesnica.pl