2015-10-26

Miejska Rada Sportu w Oleśnicy

O Radzie

 

31 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Oleśnicy powołał Miejską Radę Sportu.

 

W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta Oleśnicy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Łącznie 25 osób.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Burmistrza Oleśnicy. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Do zadań Rady należy:

 

1) opiniowanie:

a) strategii rozwoju Miasta Oleśnicy w zakresie kultury fizycznej,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

c) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Oleśnicy, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

d) projektów  uchwał, o których mowa w art. 27 ust.2  oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

        2)  doradzanie:

                     a) w wyborze ofert organizacji imprez sportowych w Mieście Oleśnicy,


                     b) w podziale dotacji Miasta Oleśnicy na kulturę fizyczną,

                 c) w przyznawaniu stypendiów, nagród, i wyróżnień dla sportowców i trenerów zaosiągane  wyniki sportowe.

 

Kadencja Rady wygasa każdorazowo z upływem kadencji Burmistrza.

 

Skład Miejskiej Rady Sportu:

 

 1. Jarosław Janeczek
 2. Erwin Bolibrzuch
 3. Michał Krej
 4. Wojciech Zawadzki
 5. Mariusz Kiryk
 6. Maciej Stępień
 7. Mariusz Kartocha
 8. Paweł Stawarz
 9. Marlena Waga
 10. Beata Grzybek
 11. Dariusz Świerczyński
 12. Tomasz Banaszak
 13. Jerzy Rogala
 14. Paulina Szczepanek
 15. Daniel Martyniec
 16. Tomasz Stępień
 17. Michał Ćwigoń
 18. Przemysław Wojciech Rozdolski
 19. Maciej Pilarski
 20. Łukasz Koper
 21. Włodzimierz Matosz
 22. Mirosława Psujek
 23. Marek Piotrowski
 24. Artur Mosiak
 25. Zdzisław Możdżeń

 

Zarządzeniem Burmistrza nr 257/VII/2015 z dnia 30.11.2015 r. :

 

-  w związku ze złożoną rezygnacją odwołano członka MRS Pana Daniela Martyńca.

- po przeprowadzeniu skłdu uzupełniającego powołano nowych członków Rady w osobach:

 

Anetta Adamczuk

Marzenna Chojnacka

Marta Kowalska

Mariusz Krawczykowski

Waldemar Michalec

Mieczysław Modliński

Jan Nycek

Beata Surdej

Maciej Szeliga

 

Prezydium:

 

Przewodniczący: Łukasz Koper

Zastępca przewodniczącego: Mariusz Kiryk

Sekretarz: Beata Grzybek