2017-02-16

Oferty klubów sportowych

W załączeniu skan ofert Klubów Sportowych, z którymi zawarto umowę na realizację zadań publicznych w roku 2016 i  2017.

 

 

 

Załączniki

  Żeńska akademia.pdf 3,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  AJDE akt.kosztorysu.pdf 2,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ajde oferta.pdf 13,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Klub hokejowy.pdf 8,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Koszykarski.pdf 6,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Żeńska akademia.pdf 3,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pogoń brydż.pdf 9,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pogoń szachy.pdf 9,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pogoń szachy.pdf 9,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pogoń nożna.pdf 5,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SPR.pdf 5,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ajde aktualizacja 2016.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ajde oferta 2016.pdf 9,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  hokej oferta 2016.pdf 4,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KK 2016.pdf 5,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pogoń brydż aktual 2016.pdf 3,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pogoń brydż oferta 2016.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pogoń nożna aktualiz 2016.pdf 3,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pogoń szachy aktual 2016.pdf 4,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pogoń szachy oferta 2016.pdf 2,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SPR aktualizacja 2016.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SPR oferta 2016.pdf 6,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Żeńska Akademia 2016.pdf 5,65 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się