Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie
Szkolenie dzieci i młodzieży, rozgrywki ligowe w szachach
13.01.2021 więcej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowych w roku 2021
03.12.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie edukacji oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i
młodzieży
19.11.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie ochrony zwierząt
19.11.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie rozwoju sportu- szkolenia i uczestnictwo klubów w
rozgrywkach ligowych.
19.11.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na prowadzenie poradni dla rodzin oraz na prowadzenie punktu
profilaktyczno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych
19.11.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie
W zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
19.11.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie
w zakresie kultury, zdrowia, działalności dla osób w wieku
emerytalnym
19.11.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Łaźnia i ogrzewalnia dla osób potrzebujących, w tych
bezdomnych
19.11.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Zorganizowanie mityngu lekkoatletycznego
08.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się