Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
przy pracach komisji konkursowej
07.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych
29.11.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na rok 2018
w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt
22.11.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na rok 2018
w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym
22.11.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na rok 2018
W zakresie edukacji i organizacji ferii zimowych
22.11.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na rok 2018
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
22.11.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie w zakresie rozwoju sportu na rok 2018
na podstawie Uchwały Rady Miasta Oleśnicy
22.11.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Edukacja zapobiegania bezdomności zwierząt i chipowanie psów
31.08.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich
18.04.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w
szczególności dzieci i młodzieży
22.02.2017 więcej