Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy
Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o
scaleniu i podziale nieruchomości
29.07.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu uchw. Rady Miasta
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu uchw. Rady Miasta
Oleśnicy o scaleniu i podz. nieruch.
29.07.2015 więcej
Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały
Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o
scaleniu i podziale nieruchomości
29.07.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu uchw.
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu uchw. Rady Miasta
Oleśnicy o scaleniu i podz. nieruch.
29.07.2015 więcej
Informacja o nieruchomościach
Informacja o nieruchomościach przygotowanych do sprzedaży po
przeprowadzeniu procedury przetargowej
29.07.2015 więcej
Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały
Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o
scaleniu i podziale nieruchomości
29.07.2015 więcej
Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały
Informacja o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały o
scaleniu i podziale nieruchomości
29.07.2015 więcej
12