Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Ogłoszenie
09.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Oleśnicy
Budowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w zabudowie
wolnostojącej na dz. nr 9/25 i 9/26 AM-53 obręb Oleśnica przy
ul. Kwiatkowskiego w Oleśnicy - postanowienia i zakończenie
01.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Oleśnicy
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień z właściwymi organami
projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy -
dz. nr 9/25 i 9/26 AM-53 obręb Oleśnica przy ul. Kwiatkowskiego
07.11.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO
OBWIESZCZENIE WOJ. DOL. Z DNIA 18.07.2016r.
25.07.2016 więcej
Informacja o godzinach otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego.
Informacja o godzinach otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego.
09.10.2015 więcej
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie budowy linii
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie budowy linii
kablowej SN oraz złącza kablowego SN za
23.09.2015 więcej
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego-Budowa Obiektu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego-Budowa Obiektu
Radiokomunikacyjnego
23.09.2015 więcej
123