Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Ogłoszenie
09.02.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośl.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2030
21.02.2018 więcej
Informacja o działalności lobbingowej w 2017 r
Informacja o działaniach podejmowanych w 2017 r. przez podmioty
wykonujące zawodowo działalność lobbingową
11.01.2018 więcej
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego - spalanie paliw
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego - spalanie
paliw
10.10.2017 więcej
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego - spalanie paliw
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie
ograniczenia spalania paliw
09.10.2017 więcej