Lista artykułów

Nazwa artykułu
2018 - oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za 2018r.
2018 - oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za 2018r.
05.07.2019 więcej
2018 - korekty oświadczeń majątkowych
2018 - korekty oświadczeń majątkowych
12.03.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Oleśnicy VIII
kadencji - na objęcie funkcji.
31.01.2019 więcej
2017 r. - korekty oświadczeń majątkowych
2017 r. - korekty oświadczeń majątkowych
06.12.2018 więcej
Zakończenie kadencji - oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta
Zakończenie VII kadencji - oświadczenia majątkowe Radnych Rady
Miasta Oleśnicy
05.10.2018 więcej
2017 - oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Oleśnicy
2017 - oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Oleśnicy
05.07.2018 więcej
2016 - oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Oleśnicy
2016 - oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miasta Oleśnicy
14.06.2017 więcej
korekty oświadczeń majątkowych radnych za 2015r.
korekty oświadczeń majątkowych radnych za 2015r.
28.09.2016 więcej
2015 - oświadczenia majątkowe
2015 - oświadczenia majątkowe radnych
23.05.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe radnych
Rady Miejskiej w Oleśnicy
26.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się