Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Odpowiedź na petycję w zakresie zakupu płynów do dezynfekcji
Odpowiedź na petycję w zakresie zakupu płynów do dezynfekcji
03.11.2020 więcej
Petycja dotycząca SARS-CoV-2
Petycja dotycząca SARS-CoV-2, zwana COVID-19
29.09.2020 więcej
Petycja - Samorządowa Karta Praw Rodzin
Petycja - Samorządowa Karta Praw Rodzin
15.09.2020 więcej
petycja budowa infrastruktury dla domów wielorodzinnych ul. Kopernika
petycja budowa infrastruktury dla domów wielorodzinnych ul.
Kopernika 16
07.09.2020 więcej
Petycja mieszkańców:Kopernika 15-15c, 17-17e, 8-8d i Podchorążych 1-1c
Petycja mieszkańców ul. Kopernika 15-15c, 17-17e, 8-8d i ul.
Podchorążych 1-1c
03.09.2020 więcej
Petycja w sprawie środków do dezynfekcji.
Petycja w sprawie środków do dezynfekcji.
10.08.2020 więcej
Odpowiedź na petycję Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy
Odpowiedź na petycję MRM Oleśnicy dot. zainstalowania barierek
ochronnych toru rolkowego
19.05.2020 więcej
Petycja Młodzieżowej Rady Miasta
Petycja Młodzieżowej Rady Miasta o stworzenie metalowych
barierek ochronnych przy zjeździe z toru dla rolkarzy
04.03.2020 więcej
Zestawienie petycji złożonych w 2019 r. do Urzędu Miasta Oleśnicy
Zestawienie petycji złożonych w 2019 r. do Urzędu Miasta
Oleśnicy i sposób ich załatwienia
15.01.2020 więcej
Petycja - oświetlenie ul. Wileńskiej.
Petycja - oświetlenie ul. Wileńskiej.
13.01.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się