Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie ustanowienia programu "Oleśnica weteranom"
Petycja w sprawie ustanowienia programu "Oleśnica weteranom"
15.03.2019 więcej
Zestawienie petycji złożonych w 2018 r. do Urzędu Miasta Oleśnicy
Zestawienie petycji złożonych w 2018 r. do Urzędu Miasta
Oleśnicy i sposób ich załatwienia
15.01.2019 więcej
Odpowiedź na petycję dot. wdrożenia SZiME
Odpowiedź na petycję, dot. wdrożenia w Gminie Systemu
Zarządzania i Monitorowania Energii
13.12.2018 więcej
Petycja dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Petycja dot. wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach
rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
19.11.2018 więcej
Petycja i odp. na petycję mieszkańców ul. Reymonta
Petycja i odpowiedź na petycję mieszkańców ul. Reymonta
16.03.2018 więcej
Zestawienie petycji złożonych do Urzędu Miasta Oleśnicy w 2017 r.
Zestawienie petycji złożonych do Urzędu Miasta Oleśnicy w
2017 roku i sposób ich załatwienia
23.01.2018 więcej
Petycja dot. przekazywania przez Urząd bezpłatnych inf.
Petycja dot. przekazywania przez Urząd za pomocą kanałów
informacyjnych Gminy bezpłatnych inf. dla Lokalnych Mikroprzeds.
oraz stanowisko Akademii Liderów
07.11.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się