Lista artykułów

Nazwa artykułu
petycja w sprawie - związanej z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży
petycja w sprawie - związanej z nadużywaniem alkoholu i
środków odurzających wśród młodzieży
19.11.2021 więcej
Petycja w spr. zmiany lokalizacji przystanku przy ul. Kusocińskiego
Petycja w sprawie zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego
przy ul. Kusocińskiego w Oleśnicy
10.11.2021 więcej
Petycja dotycząca uruchomienia komunikacji miejskiej
Petycja dotycząca uruchomienia komunikacji miejskiej
27.10.2021 więcej
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Oleśnicy w 2020
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Oleśnicy
w 2020r.
08.07.2021 więcej
Informacja o petycjach rozpatrzonych w UM w 2020 r.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Urzędzie Miasta
Oleśnicy w 2020 r.
30.06.2021 więcej
Petycja i odpowiedź na petycję w sprawie projektu budowy dróg przy ul. Ślusarskiego i Sidły
Petycja i odpowiedź na petycję w sprawie projektu budowy dróg
przy ul. T. Ślusarskiego i J.Sidły w Oleśnicy
02.06.2021 więcej
Petycja i odpowiedź dot. stworzenia tablicy pamiątkowej ku czci patrona roku 2021
Petycja i odpowiedź dot. stworzenia tablicy pamiątkowej ku czci
patrona 2021 - Kardynała Stefana Wyszyńskiego
02.06.2021 więcej
Petycja i odpowiedź na petycję w spr.budowy stacji ładowania aut elektrycznych
Petycja i odpowiedź na petycję w spr. budowy stacji ładowania
aut elektrycznych
02.06.2021 więcej
Odpowiedź na petycję, dot. ul. Stalowej
Odpowiedź na petycję, dotyczy ul. Stalowej
02.06.2021 więcej
Petycja w sprawie ochrony środowiska
Petycja w sprawie ochrony środowiska
13.05.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się