2018-01-17

Podatki i opłaty lokalne

Wpłaty z tytułu: 
- podatku od nieruchomości, 
- podatku rolnego i leśnego, 
- podatku od środków transportowych, 
- opłaty targowej, 
- opłaty od posiadania psa
należy uiszczać na następujący rachunek bankowyUrzędu Miasta Oleśnicy: 

 

02 9584 0008 2001 0000 0055 0001

 

Każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego.

W przypadku os. fizycznych w podatku od nieruchomości,  w podatku rolnym i w podatku leśnym znajduje się on na każdej decyzji w sprawie podatku. W przypadku os. prawnych w podatku rolnym i w podatku leśnym informację uzyskać można bezpośrednio w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 32, 798 21 33.

W przypadku os. prawnych w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych os. fizycznych i os. prawnych informację uzyskać można bezpośrednio w pokoju 28 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 41.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. PRAWNE

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZYCZNE

 

PODATEK ROLNY

 

PODATEK LEŚNY

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

OPŁATA TARGOWA

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

 

WZORY, DRUKI, FORMULARZE