Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130.000 PLN netto
Wykonanie i montaż repliki brony na Bramie Wrocławskiej w
Oleśnicy, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
19.02.2021 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130.000 PLN netto
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu pn.: ,,Iluminacja
budynku Urzędu Miasta Oleśnicy"
19.02.2021 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130.000 PLN netto
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu pn: ,,Budowa
oświetlenia drogowego w ul. Wileńskiej na odcinku od Szkoły
Podstawowej Gminy Oleśnicy do granicy miasta Oleśnicy"
19.02.2021 więcej
Zapytanie ofertowe o równowartości poniżej 130 000 PLN netto
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Iluminacja
budynku Urzędu Miasta Oleśnicy".
08.02.2021 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130 000 PLN netto
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wileńskiej na odcinku od
Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica do granicy miasta Oleśnicy.
04.02.2021 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130 000 PLN netto
Wykonanie i montaż repliki brony na Bramie Wrocławskiej w
Oleśnicy.
04.02.2021 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU* O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 130 000,00 PLN NETTO
Podziały nieruchomości-wznowienia granic - modernizacja operatu
ewidencji gruntów
29.01.2021 więcej
WYNIKI - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH
Usługi weterynaryjne w 2021 r. dotyczące wykonania zadania
„Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów w 2021 r”
26.01.2021 więcej
Ogłoszenie o wyniku _ Obsługa geodezyjno- kartograficzna w ramach zadania pn.: Budowa skateparku z pumptrackiem na terenach zielonych w Oleśnicy.
Ogłoszenie o wyniku _ Obsługa geodezyjno- kartograficzna w
ramach zadania pn.: Budowa skateparku z pumptrackiem na terenach
zielonych w Oleśnicy.
31.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się