Lista artykułów

Nazwa artykułu
Okresowe konserwacje (na rok 2020, 2021) i serwis systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy (wykonanego w I, II, III i IV etapie rozbudowy) na rok 2020, 2021 i 2022
Okresowych konserwacji (na rok 2020, 2021) i serwisu systemu
Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy (wykonanego w I, II, III i
IV etapie rozbudowy) na rok 2020, 2021 i 2022
21.02.2020 więcej
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Dostawa suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie
Oleśnicy w 2020 r.
19.02.2020 więcej
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Obsługa szaletów miejskich (tradycyjnego i automatycznych)
zlokalizowanych na terenie Oleśnicy w 2021 r.
01.12.2020 więcej
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Sprzątanie dróg powiatowych położonych na terenie miasta
Oleśnica oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok
zwierząt lub ich części w 2021 r.
01.12.2020 więcej
WYNIKI - „Sprzedaż wraz z dostarczeniem materiału do nasadzeń – 2020”
Sprzedaż i dostarczenie materiałów do nasadzeń 2020
08.10.2020 więcej
WYNIKI - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2020/2021
28.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się