Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130.000 PLN netto
Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z Oleśnicy oraz
objęcie ich opieką przed przewiezieniem do schroniska w roku w
2022 r.
22.11.2021 więcej
ZMIANA - Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130.000 PLN netto
Przyjęcie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku oraz
ich sterylizacja/kastracja w roku w 2022 r.
18.11.2021 więcej
WYNIKI - Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130.000 PLN netto
Obsługa szaletów miejskich (tradycyjnego i automatycznych)
zlokalizowanych na terenie Oleśnicy w 2022 r.
08.11.2021 więcej
WYNIKI - Ogłoszenie o postępowaniu o wartości poniżej 130 000,00 PLN netto
Montaż, uruchomienie, bieżące utrzymanie i demontaż dekoracji
świątecznej Oleśnicy w sezonie 2021/2022
21.10.2021 więcej
WYNIKI POSTĘPOWANIA - zakup wraz z dostawą materiału roślinnego do nasadzeń
zakup wraz z dostawą materiału roślinnego do nasadzeń
12.10.2021 więcej
WYNIKI - Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130.000 PLN netto
Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2021/2022
06.10.2021 więcej
zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą materiału roślinnego do nasadzeń
zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą materiału roślinnego
do nasadzeń
28.09.2021 więcej
WYNIKI - Ogłoszenie o postępowaniu o równowartości poniżej 130.000 PLN netto
Obsługa szaletów miejskich (tradycyjnego i automatycznych)
zlokalizowanych na terenie Oleśnicy w okresie
wrzesień-grudzień 2021 r.
08.09.2021 więcej
Ogłoszenie o wynikach - zabiegi pielęgnacyjne
Ogłoszenie o wynikach - zabiegi pielęgnacyjne
23.07.2021 więcej
Ogłoszenie o wyniku
Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii,
gospodarki wodnej, stosunków wodnych lub melioracji wodnych,
dotyczących zmiany kierunku i natężenia odpływu wód
opadowych z działki nr 1/7 AM 45 na działkę nr 17/10 AM 45 w
obrębie Rataje, gmina Miasto Oleśnica
20.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się