Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Dostawa suchej karmy dla kotów - Oleśnica w 2018 r. - WYNIKI
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00
EURO NETTO Dostawa suchej karmy dla kotów wolno żyjących na
terenie Oleśnicy w 2018 r.
12.03.2018 więcej
WYNIKI - ZMIANA OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
Obsługa szaletu miejskiego przy ul. Sinapiusa w Oleśnicy,
toalety publicznej w Oleśnicy przy ul. Spacerowej oraz toalety
publicznej w Oleśnicy przy ul. Bocianiej w 2018 r.
12.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych dla zadań pn.: „Przebudowa placu Zwycięstwa” i „Przebudowa placu Staszica
Zapytanie ofertowe - wykonanie programów funkcjonalno -
użytkowych dla zadań pn.: „Przebudowa placu Zwycięstwa” i
„Przebudowa placu Staszica
05.01.2018 więcej
Sprzątanie ulic i placów powiatowych położonych w Oleśnicy w 2018 r. - wyniki
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00
EURO Sprzątanie ulic i placów powiatowych położonych na
terenie miasta Oleśnica w 2018 r.
22.12.2017 więcej
Wyniki - Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2017/2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00
EURO NETTO
20.10.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie - opracowanie koncepcji pomnika przy Pl. Zwycięstwa
Ogłoszenie o konkursie - opracowanie koncepcji pomnika przy Pl.
Zwycięstwa
23.02.2017 więcej
123