2018-10-10

Sprzedaż wraz z dostarczeniem materiału do nasadzeń

Oleśnica, dnia 10 października 2018 r.

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na zadanie o poniżej opisanym przedmiocie zamówienia:

Sprzedaż wraz z dostarczeniem do Gminy Miasto Oleśnica materiału do nasadzeń: drzew i krzewów ozdobnych poniżej opisanych gatunków oraz materiałów ogrodniczych.

 

Drzewa – gatunki (nazwa polska i łacińska konkretnej odmiany) wraz z wymaganiami

obwód na wysokości 100 cm lub minimalna wysokość ...+

p.a.- forma pienna, N – forma naturalna

x cyfra - ile razy szkółkowany

B – z bryłą korzeniową/ C – w pojemniku

Ilość sztuk

Cena zł/szt brutto

Wartość zł brutto

Dąb czerwony (Quercus rubra, synonimy łac.: Quercus borealis)
14-16  cm, N, x 3, z B,

8

 

 

Klon pospolity (Acer platanoides PRINCETON GOLD 'Prigo', nazwa handlowa: Acer platanoides PRINCETON GOLD, nazwa hodowlana: Acer platanoides 'Prigo')

14-16 cm, N, x 3, z B

1

 

 

Klon palmowy (Acer palmatum 'Atropurpureum')
wysokość 100+ cm, N, C2

3

 

 

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba 'Variegata')

14-16 cm, N, x 3, z B

1

 

 

Klon kulisty (Acer platanoides Globosum)
16-18 cm, x 3, p.a., z B

1

 

 

Wierzba płacząca (Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma')

14-16 cm, N, x 3, z B, pokrój: przewisający (zwisły)

20

 

 

Wierzba płacząca (Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma')

14-16 cm, N, x 3, z B, pokrój: przewisający (zwisły)

2

 

 

Wierzba płacząca (Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma')

14-16 cm, N, x 3, z B, pokrój: przewisający (zwisły)

1

 

 

Klon jawor (Acer pseudoplatanus ‘Nizetii’)

14-16 cm, N x 3, z B

20

 

 

Olsza czarna (Alnus glutinosa 'Laciniata')

14-16 cm, N x 3, z B

5

 

 

Wiśnia piłkowana (Prunus 'Kiku-shidare-zakura', Synonimy lac.: Prunus serrulata 'Kiku-shidare')

8-10 cm, C25, Pa 120+, pokrój: przewisający (zwisły)

13

 

 

sosna czarna (Pinus nigra 'Pyramidalis')

C10, 90+, pokrój: kolumnowy

5

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

Krzewy – gatunki (nazwa polska i łacińska konkretnej odmiany) wraz z wymaganiami

wysokość sadzonki w cm

C... – pojemność pojemnika

...t – ilość pędów

Grupa róż

Ilość sztuk

Cena zł/szt brutto

Wartość zł brutto

Jałowiec skalny (Juniperus scopulorum 'Springbank' synonimy łac.: Juniperus virginiana 'Springbank')

min. 60 cm, min. C2

-

3

 

 

Róża okrywowa różowa

(Rosa Heidetraum), 20-30 cm, C 2-3, 3-5 t

OKR

497

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

Materiały ogrodnicze

Ilość [szt.]

Cena zł/szt brutto

Wartość zł brutto

Geowłóknina gruba – czarna o gramaturze 70g/m2, o powierzchni 250m2

3

 

 

Kołki (kotwice) do mocowania geowłókniny L-150mm

1000

 

 

Torf ogrodniczy - worek 80L

(lub w innych workach - nie mniejszych niż 40L, dających łącznie 32.000L)

400

 

 

Podłoże kwiatowe uniwersalne o dużej zawartości materii organicznej - worek 80L

(lub w innych workach - nie mniejszych niż 40L, dających łącznie 32.000L)

400

 

 

Kora sosnowa średniorozdrobniona ozdobna czerwona - worek 80L (ZRĘBKI)

(lub w innych workach - nie mniejszych niż 40L, dających łącznie 32.000L)

400

 

 

Obrzeże ogrodowe (trawnikowe) typu geoBORDER

(długość: 1000 mm; kolor: czarny)

300

 

 

Kotwy do mocowania obrzeży trawnikowych

900

 

 

Paliki drewniane do mocowania drzew o wys. 200cm,
Ø 6-8cm, okorowane, toczone, o gładkiej powierzchni, fabrycznie nowe

30

 

 

Taśma ogrodnicza do mocowania drzew, szerokości 4cm, długości 20mb

3

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy, od dnia 05.11.2018r. do dnia 08.11.2018r.

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2018r.

 

Kryterium oceny ofert:

-          cena 100%

 Inne istotne warunki przyszłej umowy, w tym możliwe jej zmiany:

1.      zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, z wynagrodzenia brutto zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa należności w tym w szczególności publicznoprawne.

Oferta powinna zawierać:

1)      Powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1

Uwagi:

.......................................................................................................................................................

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

Katarzyna Filipek – Inspektor – pok. nr 102

Telefon: 71-798-21-52, faks: 71-798-21-17

Informacje dotyczące ogłoszenia o postępowaniu będą udzielane w godz. 900 - 1500.

 

Ofertę prosimy przesłać:

- podpisaną i zeskanowaną ofertę przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl, w temacie wpisując: ZAPYTANIE OFERTOWE – NASADZENIA 2018

do dnia 16 października 2018 r.

Załączniki

  Załącznik nr 1.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się