2018-10-19

WYNIKI - Sprzedaż wraz z dostarczeniem materiału do nasadzeń

Oleśnica, dnia 19 października 2018r.

Dotyczy ofert na Sprzedaż wraz z dostarczeniem do Gminy Miasto Oleśnica materiału do nasadzeń: drzew i krzewów ozdobnych oraz materiałów ogrodniczych.

Gmina Miasto Oleśnica informuje, że do dnia 16.10.2018r. zostały nadesłane następujące oferty cenowe (na kwotę brutto):

 

Lp. Nazwa firmy Kwota netto [zł] Kwota brutto [zł]
1 MARKFLOR
ul. Cechowa 127A, 30-685 Kraków
65.987,63 73.827,00
2 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych mgr Anna Matusiak
Koiszków 23, 59-241 Legnickie Pole
53.363,22 58.003,50
3 SMART Michał Czarnecki
ul. Szkutnicza 16, 51-180 Wrocław
58.649,00 66.459,42
4 DREOGRODY Dawid Gola
ul. Jemielnicka 19, 47-100 Sucha
44.550,46 48.114,50
5 DREWSMOL
ul. Piekarska 15, Badów Górny, 96-320 Mszczonów
72.725,74 78.542,80
6 SORBUS Adam Siedlecki
ul. Strzelców Bytomskich 87, 46-081 Dobrzeń Wielki
44.898,56 50.665,50

Gmina Miasto Oleśnica informuje, że z ofert nadesłanych do dnia 16.10.2018r. ze względu na najniższą cenę została wybrana oferta firmy: DREOGRODY Dawid Gola, ul. Jemielnicka 19, 47-100 Sucha, której proponowana cena ofertowa wyniosła 48.114,50zł brutto;

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się