2018-09-17

zestawienie ofert - mpzp Stawowa

Dot. ofert na sporządzenie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Stawowej o powierzchni ok. 132 ha.

 

Miasto Oleśnica informuje, że do dnia 14.09.2018r. zostały nadesłane następujące ofertycenowe:

 

NAZWA FIRMY

KWOTA NETTO

KWOTA BRUTTO

1.

SoftGIS s.c.Radosław Jończak i Agnieszka Calik-Jończak

ul. Mulicka 6/14, 51-315 Wrocław

33.800,00  zł

41.574,00 zł

2

LandArt Pracownia Projektowa, Angelika Jonak

ul. Pretficza 39/6, 53-407 Wrocław

35.772,36 zł

44.000,00 zł

3

APU Tomasz Rodkiewicz,

ul. Abramowskiego 68,

51-663 Wrocław

9.000,00 zł

11.070,00 zł

4

Pracownia Projektowo-Usługowa GAMA s.c., Zbigniew Gałuszka, Krzysztof Mularczyk

ul. Pobożnego 12,

55-120 Oborniki Śl.

15.800,00 zł

19.434,00 zł

5

ŚMIETANKA Pracownia Projektowa, Mirosław Śmietanka, ul. Jaracza 82b/6,

50-305 Wrocław

26.000,00 zł

26.000,00 zł

6

WMW-PROJEKT s.c. Danuta Mirowska-Walas, Dariusz Walas,

ul. Piotrkowska 116/49,

90-006 Łódź

57.000,00 zł

70.110,00 zł

7

3P PROJEKT Paweł Pach, ul. Jedności Narodowej 45b,

50-260 Wrocław

11.400,00 zł

14.022,00 zł

8

Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. Paweł Niemiec,

ul. Powstańców Śl. 134/24,

53-315 Wrocław

24.150,00 zł

29.704,50 zł

9

FORUM Wojciech Marszałek,

ul. Pilczycka 111/5,

54-150 Wrocław

15.000,00 zł

18.450,00 zł

10

INNOVA PROJEKT Sp. z o.o. Jarosław Osiadacz,

ul. Brodatego 7/5,

50-250 Wrocław

22.000,00 zł

27.060,00 zł

11

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ”Zagłębia Miedziowego” Stanisław Sirojć,

ul. Złotoryjska 87, 59-220 Legnica

22.764,22 zł

27.999,99 zł

 

 

Miasto Oleśnica informuje, że z ofert nadesłanych do dnia 14.09.2018r. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Stawowejze względu na najniższą cenę została wybrana oferta firmy: APU Tomasz Rodkiewicz,

ul. Abramowskiego 68, 51-663 Wrocław, której proponowana cena ofertowa wyniosła 11.070,00zł brutto;

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się