Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wynik i zmiana wyniku naboru na stanowisko Radcy Prawnego
Informacja o wyniku i zmianie wyniku naboru na stanowisko Radcy
Prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
07.02.2018 więcej
Informacja o kandydatach na stanowisko Radcy Prawnego
Informacja o kandydatach na stanowisko Radcy Prawnego na podst.
art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych
30.01.2018 więcej
Nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
Nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
11.01.2018 więcej
Informacja o naborze na stanowisko Insp. ds. inwestycji w Wydz. AB
Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora
ds. inwestycji w Wydz. AB
20.12.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - Insp. ds. inwestycji w Wydz. AB
Informacja dot. wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
Inspektora ds. inwestycji w Wydziale Architektury, Budownictwa i
Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy
11.12.2017 więcej
Nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji w Wydz. AB
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds.
inwestycji w Wydz. AB
07.12.2017 więcej
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w
zakresie objętym naborem na stanowisko Inspektora ds. inwestycji
w Wydz. AB
06.12.2017 więcej
Wynik naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego w UM
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze
- Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
29.11.2017 więcej
Informacja o kandydatach na stanowisko Rzecznika Prasowego
Informacja o kandydatach na stanowisko Rzecznika Prasowego w
Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie art.13 ust. 4 ustawy o
pracownikach samorządowych
28.11.2017 więcej
Wynik i zmiana wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Radcy Prawnego
Wynik i zmiana wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Radcy
Prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
24.11.2017 więcej
12345