Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Oleśnicy
Nabór na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Oleśnicy
03.12.2021 więcej
Wynik naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym
Wynik naboru na stanowisko Podinspektora ds.księgowości
dochodów podatkowych i niepodatkowych w Wydz. FN
05.11.2021 więcej
Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym
Nabór na stanowisko Podinspektora do spraw księgowości
dochodów podatkowych i niepodatkowych w Wydziale Finansowym w
Urzędzie Miasta Oleśnicy
06.10.2021 więcej
Wynik naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym
Wynik naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości dochodów
podatkowych i niepodatkowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta
Oleśnicy
05.10.2021 więcej
Nabór- Insp. ds. księgowości dochodów podatkowych i niepodatkowych
Nabór na stanowisko Inspektora do spraw księgowości dochodów
podatkowych i niepodatkowych w Wydziale Finansowym w Urzędzie
Miasta Oleśnicy
07.09.2021 więcej
Komunikat dot. wyboru Dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy
Komunikat dotyczący wyboru Dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy
26.08.2021 więcej
Wynik naboru na stanowisko Inspektora ds. budownictwa w Wydz.AB
Wynik naboru na stanowisko Inspektora ds. budownictwa w Wydziale
Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta
Oleśnicy
30.07.2021 więcej
Konkurs na stanowisko dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
20.07.2021 więcej
Komunikat dot.: konkursu na stanowisko dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy
Komunikat dotyczący konkursu na stanowisko dyrektora SZPZOZ w
Oleśnicy
19.07.2021 więcej
Nabór na stanowisko Inspektora ds. budownictwa
Nabór na stanowisko Inspektora ds. budownictwa w Wydziale
Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta
Oleśnicy
02.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się