Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wynik naboru na stanowisko Podinspektora ds. Komunikacji Społecznej
Wynik naboru na stanowisko Podinspektora ds. Komunikacji
Społecznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy
15.10.2020 więcej
Wynik Naboru na stanowisko Inspektora w Wydz. DG
Wynik naboru na stanowisko Inspektora do prowadzenia spraw z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale
Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
07.10.2020 więcej
Nabór na st. Inspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
Nabór na stanowisko Inspektor do prowadzenia spraw z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Działalności
Gospodarczej i Porządku Publicznego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
18.09.2020 więcej
Nabór na stanowisko Podinspektora w SKS
Nabór na stanowisko Podinspektora w Sekcji Komunikacji
Społecznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy
14.09.2020 więcej
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy
02.06.2020 więcej
Wynik naboru na stanowisko Podinspektora ds. Komunikacji Społecznej
Wynik naboru na stanowisko Podinspektora ds. Komunikacji
Społecznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy
12.02.2020 więcej
Wynik naboru na stanowisko Gł. Sp. ds. budownictwa i inwestycji
Wynik naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. budownictwa
i Inwestycji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w
Urzędzie Miasta Oleśnicy
09.12.2019 więcej
Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Komunikacji Społecznej
Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Komunikacji Społecznej w
Urzędzie Miasta Oleśnicy
06.12.2019 więcej
Wynik naboru na stanowisko Radcy prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
Wynik naboru na stanowisko Radcy prawnego w Urzędzie Miasta
Oleśnicy
22.11.2019 więcej
Nabór na stanowisko Głównego Sp. ds. budownictwa i inwest. Wydz. AB
Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. budownictwa i
inwestycji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w
Urzędzie Miasta Oleśnicy
29.10.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się