Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wynik i zmiana wyniku naboru na stanowisko Radcy Prawnego
Informacja o wyniku i zmianie wyniku naboru na stanowisko Radcy
Prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
07.02.2018 więcej
Informacja o kandydatach na stanowisko Radcy Prawnego
Informacja o kandydatach na stanowisko Radcy Prawnego na podst.
art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych
30.01.2018 więcej
Nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
Nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
11.01.2018 więcej
Informacja o naborze na stanowisko Insp. ds. inwestycji w Wydz. AB
Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora
ds. inwestycji w Wydz. AB
20.12.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru - Insp. ds. inwestycji w Wydz. AB
Informacja dot. wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
Inspektora ds. inwestycji w Wydziale Architektury, Budownictwa i
Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy
11.12.2017 więcej
Nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji w Wydz. AB
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds.
inwestycji w Wydz. AB
07.12.2017 więcej
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w
zakresie objętym naborem na stanowisko Inspektora ds. inwestycji
w Wydz. AB
06.12.2017 więcej
Wynik naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego w UM
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze
- Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
29.11.2017 więcej
Informacja o kandydatach na stanowisko Rzecznika Prasowego
Informacja o kandydatach na stanowisko Rzecznika Prasowego w
Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie art.13 ust. 4 ustawy o
pracownikach samorządowych
28.11.2017 więcej
Wynik i zmiana wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Radcy Prawnego
Wynik i zmiana wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Radcy
Prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
24.11.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się