Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekty uchwał na XIII sesję VIII kadencji w dniu 25.10.2019 r.
Projekty uchwał na XIII sesję VIII kadencji w dniu 25
października 2019 r.
15.10.2019 więcej
Projekty uchwał na XII sesję VIII kadencji w dniu 26 września 2019 r.
Projekty uchwał na XII sesję VIII kadencji w dniu 26 września
2019 r.
13.09.2019 więcej
Projekty uchwał na XI sesję VIII kadencji w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Projekty uchwał na XI sesję VIII kadencji w dniu 29 sierpnia
2019 r.
14.08.2019 więcej
Projekty uchwał na X sesję VIII kadencji w dniu 27 czerwca 2019 r.
Projekty uchwał na X sesję VIII kadencji w dniu 27 czerwca 2019
r.
14.06.2019 więcej
Projekty uchwał na VIII sesję VIII kadencji w dniu 31 maja 2019 r.
Projekty uchwał na VIII sesję VIII kadencji w dniu 31 maja 2019
r.
17.05.2019 więcej
Projekty uchwał na VII sesję VIII kadencji w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Projekty uchwał na VII sesję Rady Miasta Oleśnicy VIII
kadencji w dniu 25 kwietnia 2019 r.
15.04.2019 więcej
Projekty uchwał na VI sesję VIII kadencji w dniu 29 marca 2019 r.
Projekty uchwał na VI sesję VIII kadencji w dniu 29 marca 2019
r.
19.03.2019 więcej
Projekty uchwał na V sesję VIII kadencji w dniu 28 lutego 2019 r.
Projekty uchwał na V sesję VIII kadencji w dniu 28 lutego 2019
r.
19.02.2019 więcej
Projekty uchwał na IV sesję VIII kadencji w dniu 24 stycznia 2019 r.
Projekty uchwał na IV sesję VIII kadencji w dniu 24 stycznia
2019 r.
15.01.2019 więcej
Projekty uchwał na III sesję VIII kadencji w dniu 28 grudnia 2018 r.
Projekty uchwał na III sesję VIII kadencji w dniu 28 grudnia
2018 r.
15.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się