Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
XX sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 02.07.2020r.
XX sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 02.07.2020
03.07.2020 więcej
XIX sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 05.06.2020r.
XIX sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 05.06.2020r.
08.06.2020 więcej
XVIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 30.04.2020r.
XVIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu
30.04.2020r.
04.05.2020 więcej
XVII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 27.02.2020r.
XVII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu
27.02.2020r.
02.03.2020 więcej
XVI sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 30.01.2020r.
XVI sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 30.01.2020r.
31.01.2020 więcej
XV sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 30.12.2019r.
XV sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 30.12.2019r.
09.01.2020 więcej
XIV sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 28.11.2019r.
XIV sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 28.11.2019r.
29.11.2019 więcej
XIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 25.10.2019r.
XIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu
25.10.2019r.
30.10.2019 więcej
XII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 26.09.2019r.
XII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 26.09.2019r.
27.09.2019 więcej
XI sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 29.08.2019r.
XI sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 29.08.2019r.
30.08.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się