Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja 2021r.
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja 2021r.
20.08.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja X-XII 2020r.
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja X-XII
2020r.
20.08.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja VIII-IX 2020
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja
VIII-IX 2020r.
20.08.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja I-VII 2020r.
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja I-VII
2020r.
20.08.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja 2019r.
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja 2019r.
20.08.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja 2018r.
Interpelacje i zapytania radnych poza sesją VIII kadencja 2018r.
20.08.2021 więcej
Debata nad raportem o stanie Miasta Oleśnicy za 2020r.
Debata nad raportem o stanie Miasta Oleśnicy za 2020r.
19.05.2020 więcej
Komunikat Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy z dnia 16 marca 2020r.
Komunikat Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy z dnia 16 marca
2020r.
16.03.2020 więcej
Interpelacje i zapytania składane przez radnych poza sesją
Interpelacje i zapytania składane przez radnych poza sesją
13.02.2019 więcej
Protokoły sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji
Protokoły sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji
04.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się