2018-12-10

Skład Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji 2018 - 2023:

1. Chrzanowski Aleksander - Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: a.chrzanowski@um.olesnica.pl,

 

2. Bartnik Wojciech - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: w.bartnik@um.olesnica.pl,

 

3. Malczewski Jacek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: j. malczewski@um.olesnica.pl,

 

4. Adamczyk-Gajda Dorota - Radna Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: d.adamczyk-gajda@um.olesnica.pl

 

5. Bielański Paweł - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: p.bielanski@um.olesnica.pl,

 

6. Brattig Ilona - Radna Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: i.brattig@um.olesnica.pl,

 

7. Czarnecki Marek - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: m.czarnecki@um.olesnica.pl,

 

8. Wawrzyńska Sylwia - Radna Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: s.wawrzynska@um.olesnica.pl,

 

9. Kamaszyło Marek - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: m.kamaszylo@um.olesnica.pl,

 

10. Karpienko Kazimierz - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: k.karpienko@um.olesnica.pl,

 

11. Kasprzyszak Michał - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: m.kasprzyszak@um.olesnica.pl,

 

12. Kołaciński Michał - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: m.kolacinski@um.olesnica.pl,

 

13. Krzesińska Beata - Radna Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: b.krzesinska@um.olesnica.pl,

 

14. Leszczyłowski Paweł - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: p.leszczylowski@um.olesnica.pl,

 

15. Mandat Jan - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: j.mandat@um.olesnica.pl,

 

16. Piechówka Wiesław - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: w.piechowka@um.olesnica.pl,

 

17. Sarna Robert - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e.mail: r.sarna@um.olesnica.pl,

 

18. Siedlecki Damian - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: d.siedlecki@um.olesnica.pl,

 

19. Wójcik Adam - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: a.wojcik@um.olesnica.pl,

 

20. Żółkiewski Tadeusz - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: t.zolkiewski@um.olesnica.pl,

 

21. Żyła Grzegorz - Radny Rady Miasta Oleśnicy, e-mail: g.zyla@um.olesnica.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się