2015-07-26

Radni Miasta Oleśnicy VII kadencji (2014-2018)

 

Radni Miasta Oleśnicy: 

1. Wiesław Piechówka - Przewodniczący Rady Miasta, e-mail: w.piechowka@um.olesnica.pl
 
2. Wojciech Bartnik - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, email: w.bartnik@um.olesnica.pl 
 
3. Paweł Bielański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, e-mail: p.bielanski@um.olesnica.pl
 
4. Tadeusz Żółkiewski  - Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych, e-mail: t.zolkiewski@um.olesnica.pl
 
5. Beata Krzesińska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, e-mail: b.krzesinska@um.olesnica.pl
 
6. Zbigniew Nagórny - Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, e-mail: z.nagorny@um.olesnica.pl, 
 
7. Adam Wójcik - Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji, e-mial: a.wojcik@um.olesnica.pl
 
8. Jacek Malczewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, e-mail: j.malczewski@um.olesnica.pl
 
9. Wojciech Brym, email: w.brym@um.olesnica.pl

10. Aleksander Chrzanowski, email: a.chrzanowski@um.olesnica.pl

11. Marcin Ilski, email: m.ilski@um.olesnica.pl
 
12. Marcin Karczewicz, email: m.karczewicz@um.olesnica.pl
 
13. Małgorzata Lipska, email: m.lipska@um.olesnica.pl, nr tel. 600 89 89 61 (w godz. 10:00 - 19.00)
 
14. Piotr Pawłowski, email: p.pawlowski@um.olesnica.pl

15. Robert Sarna
 
16. Damian Siedlecki, e-mail: d.siedlecki@um.olesnica.pl

17. Grażyna Siednienko, email: g.siednienko@um.olesnica.pl

18. Józefa Stefani, email: j.stefani@um.olesnica.pl

19. Janina Szczuraszek, email: j.szczuraszek@um.olesnica.pl

20. Grzegorz Żyła, email: g.zyla@um.olesnica.pl
 
21. Bożena Stachurska, email: b.stachurska@um.olesnica.pl