2015-07-26

Struktura organizacyjna

 

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy 
Zastępca Burmistrza Miasta Oleśnicy 
Sekretarz Miasta Oleśnicy 
Skarbnik Miasta Oleśnicy 
Sekcja Prawna 
Komórka Audytu Wewnętrznego 
Asystent Burmistrza 
Wydział Organizacyjny 
Wydział Finansowy 
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Urząd Stanu Cywilnego 
Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego 

 

 

Struktura organizacyjna