2015-09-02

System zarządzania jakością

Księga Jakości Urzędu Miasta Oleśnicy

 

Polityka jakości Urzędu Miasta Oleśnicy

POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA OLEŚNICY 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością