2015-08-12

Urząd Miasta

Adres:
Rynek Ratusz,
56-400 Oleśnica

www.olesnica.pl 

PN-EN ISO 9001:2001
Telefony:
Centrala 071 79 821 00
Punkt Informacyjny 071 79 821 16
Sekretariat 071 79 821 03
Fax 071 79 821 08
Biuro Rady miasta 071 79 821 14 
 

Burmistrz: Michał Wincenty Kołaciński
Zastępca: Jarosław Sadowski
Sekretarz: Zbigniew Rybak
Skarbnik: Joanna Jarosiewicz

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Numer konta dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych:

02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 

W przypadku podatków każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 32, 798 21 33.


Numer konta dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

 

Numer konta dla wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy:

60 9584 0008 2001 0000 0055 0024

Numer konta dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami:

54 9584 0008 2001 0000 0055 0035

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 24 oraz 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 85

Godziny pracy Urzędu Miasta Oleśnicy:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

Burmistrz Miasta Oleśnicy oraz jego

Zastępca przyjmują interesantów

w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 14:00 - 16:15 

Kasa czynna
w godz. 8.00 - 15.00